Het zojuist verschenen advies 'Bureaucratisering en Overregulering' van de Raad van Economische Adviseurs (REA) legitimeert de opvatting van de Lijst Pim Fortuyn over het schrappen van wet- en regelgeving en inperking van het aantal ministeries. 

Fractievoorzitter Gerard van As: 'Bij het afschaffen van overheidsregels is tot nu toe veel te vaak slechts 'gekapt in dood hout', terwijl een daadwerkelijke hervorming van de centrale overheid nog steeds niet in gang gezet is, maar volgens de LPF dringend noodzakelijk. Wanneer het advies van de REA in de Tweede Kamer zal worden behandeld, hoop ik van harte het veel gehoorde woord 'daadkracht' ook te mogen ervaren van dit kabinet.'  
 
'Sinds de Europese Unie verder wordt uitgebouwd, verhuizen steeds meer staatstaken geheel of ten dele naar Brussel. De overdracht van veel taken leidt tot functieverlies van politiek Den Haag en kan niet zonder gevolgen blijven', aldus Van As. 
 
Nadat Pim Fortuyn vijf jaar geleden al verkondigde dat 'het aantal ministeries moest worden teruggebracht tot vijf a zes, en deze verder op te knippen in overzichtelijke doelorganisaties'  maakt de Lijst Pim Fortuyn zich sterk om de bureaucratie te lijf te gaan door de enorme hoeveelheid overheidsbeleid met de helft terug te dringen en geen nieuwe regels te maken zonder eerst een oude regel af te schaffen. Een slagvaardige, dienstbare overheid betekent ook het samenvoegen van diensten en het samenvoegen van ministeries (BZK en Justitie als eerste) en het schrappen van overtollige bestuurslagen. 
 
In 2002 presenteerde LPF-Kamerlid Eerdmans het Aanvalsplan Tegen Bureaucratie, bepleitte Van As herijking van alle Rijkstaken en stelt Kamerlid Van den Brink te allen tijde de voorwaarde om alleen nieuwe regels uit te vaardigen, wanneer een bestaande regel wordt geschrapt.  
 
bron:LPF