De Lijst Pim Fortuyn vindt het onbegrijpelijk dat uitgerekend goede-doelenorganisaties zo weinig bereid zijn verantwoording af te leggen over de resultaten. Kamerlid Van As wil snel meer transparantie van goede-doelen-organisaties. 'Burgers hebben er recht op te weten wat er gebeurt met hun collectegelden'

Goede-doelenorganisaties zijn maar weinig bereid om verantwoording af te leggen. Jaarverslagen worden nauwelijks verstrekt. Zelfs meer dan de helft van de organisaties met een CBF-keurmerk verstrekte op aanvraag geen jaarverslag, hoewel ze dit volgens het keurmerk wel verplicht zijn, zo bleek uit het persbericht van de Donateursvereniging van vandaag.  
 
Kamerlid Van As: 'Veel vrijwilligers halen soms in weer en wind collectegelden langs de deur op voor het goede doel. Hoe deze gelden vervolgens besteed worden is moeilijk te achterhalen. Er is weinig transparantie in de goede-doelenwereld. Dit moet snel veranderen. Zo wil ik weten welk deel van de collectegelden daadwerkelijk naar het goede doel gaat en welk deel blijft hangen in de overhead. Collectegelden mogen niet verspild worden aan topsalarissen en dure kantoorhuisvesting. Zo vraag ik me af waarom een aantal goede-doelenorganisaties bijvoorbeeld een kantoor aanhoudt op peperdure A1-locaties in grote steden, zoals de Amsterdamse grachtengordel. Maar ook of de belastingdienst controleert of 'goede doelen'geen 'terroristische doelen'zijn'. 
 
Stichtingen en verenigingen zijn niet verplicht een jaarverslag op te stellen en in te dienen bij een Kamer van Koophandel. Uitzondering vormen de goede-doelenorganisaties die een artikel 24-status van de belastingdienst hebben gekregen. Zij moeten ieder jaar een jaarverslag aan de belastingdienst overdragen, zodat deze kan controleren of je nog steeds voldoen aan de criteria van een artikel 24-status. Zo denkt Van As dat het voor deze art. 24-goede-doelen-organisaties verplicht moet worden hun jaarverslag via hun website of KvK ter beschikking moeten stellen aan donateurs en burgers. Dit wil hij ook voor alle andere stichtingen en verenigingen met een ondergrens van 35.000 àƒÆ’  50.000 euro. Met een art. 24-status worden donaties slechts belast met 8% schenkingsrecht, wat zeer aantrekkelijk is voor goede-doelenorganisaties. 
 
De LPF vindt het onverkoopbaar dat de overheid belastinggeld geeft aan goede-doelenorganisaties met directeuren die meer verdienen dan een minister. Een motie van Gerard van As(6-10-2004), waarin het kabinet werd gevraagd te onderzoeken in hoeverre de overheid hun topsalarissen subsidieert met belastinggeld, werd door de meerderheid van de Kamer gesteund. Het resultaat van het kabinet is nog steeds niet bekend.  
 
Kamerlid van As zal een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer vragen over dit onderwerp.  
 
bron:LPF