Het wordt hoog tijd dat het 'kwartje van Kok', de tijdelijke maatregel uit 1991, terug gaat naar de burger, vindt de Lijst Pim Fortuyn. Nu de brandstofprijzen een recordhoogte hebben bereikt, is het volgens woordvoerder Max Hermans nu hà¨t moment om de burger 'zijn eigen kwartje' terug te geven aan de pomp. Om politieke druk uit te oefenen op het kabinet heeft Hermans een actie gestart met de website www.kwartjevanons.nl.

De te ontvangen petities, welke via de website kunnen worden verstuurd, zullen door de Lijst Pim Fortuyn aan minister Zalm worden aangeboden tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen. Omdat vrijwel elke burger in het land dagelijks met enorme kosten aan de benzinepomp wordt geconfronteerd, rekent de Lijst Pim Fortuyn op veel steun uit het land. Ook de coalitiepartijen en de grootste oppositiepartij hebben hun bezorgdheid geuit op het kabinetsbeleid en sluiten vereiste maatregelen niet uit.

Max Hermans: 'Vorig jaar incasseerde de Nederlandse schatkist maar liefst 16,7 miljard euro aan verkeersbelastingen, een toename van 5.4% vergeleken met het jaar ervoor. Aan de uitgavenkant staat een bedrag van 4.7 miljard aan wegen, spoor- en vaarwegen. Het aandeel van de weg is ongeveer 2.5 miljard. Een eenvoudig rekensommetje leert dat minister Zalm ruim 12 miljard van de automobilist in zijn schatkist kan bijtellen. Genoeg is genoeg! Het wordt tijd dat de automobilist niet langer wordt misbruikt als melkkoe.'

Al 14 jaar betaalt de Nederlandse burger deze 'tijdelijke' verhoging, waarvan het kabinet Balkenende stelt dat deze altijd als structureel bedoeld was. Dit is opmerkelijk, aangezien deze maatregel bedoeld was om destijds tekorten op de begroting te dichten. Tekorten die onder Paars niet meer bestonden. Hiermee verdween de grondslag voor het 'Kwartje van Kok', vindt de Lijst Pim Fortuyn.

Minister Brinkhorst (EZ) acht een dergelijke maatregel onverstandig, meldde hij tijdens de uitzending van Buitenhof op zondag jl. 'Het door de Belgische overheid genomen initiatief om de mensen een 'cadeaubon' te geven ter compensatie van de hoge energierekening staat los van de hoge olieprijzen en is een correctie op eerdere maatregelen', zo gaf hij aan. Volgens de Lijst Pim Fortuyn is ook ingeval van teruggave van 'het kwartje van Kok' sprake van een correctie en legitimeert daarmee het terugdraaien van de eerder ingevoerde
accijnsmaatregel.

bron:LPF

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular