LPF-mediawoordvoerder Margot Kraneveldt is zwaar teleurgesteld in staatssecretaris Medy van der Laan, die vanmiddag haar visie op de toekomst van de Publieke Omroep door de ministerraad wist te loodsen: 'Als ze denkt dat hiermee een Publieke Omroep wordt gecreëerd die de uitdagingen van de 21ste eeuw aankan en in het snel veranderende medialandschap van nu en straks kan overleven, heeft ze het goed mis!'

De Lijst Pim Fortuyn pleit al sinds haar komst in de Kamer voor à©à©n brede, efficiënt geregelde en adequaat gefinancierde Publieke Omroep (PO), met duidelijke netprofielen en een krachtdadige Raad van Bestuur. Een PO met opinie, educatie, kunst en cultuur, maar ook met muziek, amusement en voetbal. Iedereen betaalt aan de PO mee, dus iedereen moet er ook iets van zijn gading kunnen vinden. Een PO zonder een vaste positie voor omroepverenigingen, die na 85 jaar hun rol en functie toch echt hebben gehad.

'Met de sterke focus op opinie en cultuur vrees ik dat de Publieke Omroep een speeltje van de elite gaat worden, waar een groot deel van Nederland niet meer naar zal kijken. De staatssecretaris zegt dat ze de kijker centraal stelt, maar waar blijft 'de gewone man' in dit hele verhaal? 'Pretentieloos'amusement mag straks niet meer, maar wat is dat eigenlijk volgens de staatssecretaris?'zo vraagt Kraneveldt zich af.

'Daarnaast wordt de verwarring rondom wie wat uitzendt alleen nog maar groter: het is al te bizar voor woorden dat we in het piepkleine Nederland 24 grote en kleine (39f) omroepen hebben, die allemaal uit dezelfde ruif moeten eten. Wat een versnippering en verspilling van belastinggeld!', aldus Kraneveldt. 'Maar van de staatssecretaris mogen nu ook maatschappelijke organisaties mee gaan dingen naar een licentie. Daar moeten ze dan wel 50.000 leden/donateurs voor meebrengen. Die moeten 24 euro per jaar betalen waaruit dan hun betrokkenheid moet blijken, maar vervolgens hoeft die achterban geen inspraak te krijgen in de programma's. Ik snap er geen jota van. Aan welke maatschappelijke organisaties denkt de staatssecretaris trouwens? De ANWB en Natuurmonumenten mogen niet meedoen. Maar een speciaal voor dit doel opgerichte omroeporganisatie met in het bestuur een paar politici wel? Het gevaar van politieke invloed op programma's, die er zoals iedereen weet natuurlijk altijd al is geweest, ligt hier ook weer op de loer. Snapt u het straks nog?'

Dat reclame blijft bestaan, lijkt de LPF evident. Het is goed dat er rondom kinderprogramma's minder of geen reclame te zien is, maar een PO zonder reclame leidt tot een verlies van 200 miljoen euro en dat geld kun je nu juist gebruiken voor goede programma's. 'Wat we verder goed vinden is het feit dat de programmagegevens worden vrijgegeven. Daar pleiten we ook al drie jaar voor. Ik hoop dat de staatssecretaris daarbij niet aan niet-omroepverenigingen toch weer allerlei beperkingen wil opleggen. De LPF wil dat omroepgegevens kosteloos ter beschikking worden gesteld aan derden', aldus Kraneveldt.

De LPF steunt eveneens de voornemens om te komen tot crossmediale programmering. De Publieke Omroep moet kunnen inspelen op allerlei technische ontwikkelingen, die steeds meer in elkaar gaan schuiven. Ook een aanscherping van de bestuurlijke verhoudingen juicht Kraneveldt toe. 'Ook al vind ik de plannen van de staatssecretaris niet best, zo'n aanscherping is natuurlijk altijd goed. Ik ga het visiedocument van de staassecretaris dit weekeinde goed doorspitten. Mijn voorlopige conclusie is: deze kabinetsvisie is op enkele onderdelen een dikke zes waard, maar op hoofdlijnen zwaar onvoldoende. De staatssecretaris mag van mij direct op herkansing'.

bron:LPF