Kamerlid Margot Kraneveldt van de Lijst Pim Fortuyn is verheugd dat haar herhaald aandringen bij staatssecretaris Van der Laan van Cultuur en Media op de vorming van een apart jeugdnet binnen de publieke omroep lijkt te worden gehonoreerd. 

Kraneveldt: 'Ik ben zeer enthousiast over het feit dat dit idee van de Lijst Pim Fortuyn nu door de staatssecretaris wordt overgenomen, zoals blijkt uit de het kabinetsvoorstel dat onlangs bekend werd.  
De jeugd is een moeilijk te bereiken doelgroep. Juist de publieke omroep kan hier een belangrijke rol in vervullen, ook in de zin van burgerschapsvorming.' 
 
Het LPF-Kamerlid heeft staatssecretaris Van der Laan eerder gevraagd een brainstormsessie te houden met diverse organisaties over hoe zo'n jeugdnet op te zetten. Organisaties als [email protected], BNN, RebelToday en andere kunnen een goede bijdrage leveren. 'Ik hoop van harte dat Van der Laan invulling zal geven aan de suggesties die haar zijn gedaan over de verdere uitwerking van dit initiatief.'  
In de plannen van de LPF gaat de Rijksbijdrage in de toekomst direct naar een drietal publieke net-organisaties, en niet langer naar de afzonderlijke omroepverenigingen. De huidige omroepverenigingen worden omgevormd tot volledig zelfstandige toeleveringsbedrijven, en kunnen zowel voor de publieke als voor de commerciële netten programma's gaan leveren. De drie netten zouden wettelijk omschreven profielen, takenpakketten en budgetten moeten krijgen en worden inhoudelijk aangestuurd door een eindredacteur. Wat de LPF betreft zou à©à©n van de netten een jeugd- en jongerenzender moeten worden. 
 
bron:LPF