Kritiek van het CPB en de Commissie Benjamins is aanleiding voor Kamerlid Max Hermans (LPF) om vandaag niet akkoord te gaan met het voorstel van minister Peijs om het Havenbedrijf Rotterdam en Prorail een concessie te geven voor de exploitatie van de Betuweroute. Hermans: Het voorstel van Peijs is ver onder de maat voor een project van zes miljard euro.

Hermans: Het CPB laat duidelijk zien dat een kostendekkende exploitatie van de Betuwelijn mogelijk is. Hiervoor zijn wà¨l hoge gebruiksvergoedingen noodzakelijk. Ik zal daarom voorstellen doen om het CPB te volgen en een nieuwe businesscase te ontwikkelen. Het is absoluut noodzakelijk om het toch al weinige maatschappelijke rendement van de Betuweroute te maximaliseren.

Met de Businesscase Exploitatie Betuweroute zetten het Havenbedrijf Rotterdam en ProRail uiteen hoe zij de exploitatie van de Betuweroute de komende jaren willen invullen, die uitgaat van de behoeften van de markt, met prognoses en tariefstellingen.

bron:LPF