Tijdens de begrotingsbehandeling van Defensie heeft LPF-woordvoerder
Mat Herben gepleit voor een geactualiseerd tienjarenplan, dat op
Prinsjesdag 2005 zou moeten worden gepubliceerd. Daarmee wordt
duidelijkheid verschaft over de koers van Defensie, hetgeen door
iedereen - personeel, politici en   

bondgenoten - zal worden gewaardeerd. 

 
In die plannen moeten de drie hoofdtaken van de krijgsmacht
(landsverdediging, vredesoperaties en civiele bijstand) als
communicerende vaten worden gepresenteerd, zodat we altijd op de
krijgsmacht kunnen rekenen: niet alleen voor internationale
vredesoperaties, maar ook voor nationale taken. De LPF wil de
krijgsmacht meer betrekken bij de binnenlandse veiligheid en pleit
daarom voor versterking van het reservistenbeleid en uitbreiding van de
marechaussee met 450 personen. Herben hekelde het afvloeien van 160
marechaussees, die we goed hadden kunnen gebruiken voor grensbewaking
en terreurbestrijding.  
 
De onderhoudsbedrijven van Defensie leveren niet alleen voortreffelijk
werk, maar zorgen ook voor duizenden opleidingsplaatsen voor jongeren.
Dat moet je niet willen uitbesteden aan het bedrijfsleven. Herben:
''Stel je voor dat de plannen waren uitgevoerd om het onderhoud van
onderzeeboten van het Marinebedrijf naar RDM te brengen, dan hadden we
nu met de gebakken peren van het faillissement gezeten.'   
 
De LPF pleit voor integraal kabinetsbeleid. 'Defensie is geen eiland.
Of het nu gaat om industriebeleid, zoals de scheepsbouw, de
jeugdwerkloosheid, grensbewaking, infrastructuur of de nazorg van
veteranen, dat zijn allemaal zaken die niet alleen Defensie, maar de
hele samenleving raken. Het is kortzichtig dat Defensie heeft overwogen
het marinevliegveld De Kooij bij Den Helder te sluiten om zelf een
kleine besparing in te boeken, die echter averechts uitpakt voor de BV
Nederland. De marechaussee is de effectiefste politieorganisatie,
waarvoor natuurlijk geld uit het nationale veiligheidsplan beschikbaar
moet zijn. Kortom, de schotten tussen de ministeries moeten weg', aldus
Herben.  

Bron: Lijst Pim Fortuyn