De Lijst Pim Fortuyn is verheugd over de onweerlegbare uitslag van het referendum, dat ook qua opkomst zeer succesvol kan worden genoemd. LPF-fractieleider Gerard van As complimenteert de Nederlandse bevolking met het feit dat zij niet is gezwicht voor de bangmakerij van de regering van Jan Peter Berlusconi die - tegen alle afspraken in - kosten noch moeite heeft gespaard om met propaganda de kiezer alsnog te overtuigen.

De uitslag toont tevens aan dat de lessen van 2002 nog steeds niet zijn geleerd. Er gaapt nog altijd een kloof tussen de gevestigde politieke partijen en de kiezers die zij worden geacht te vertegenwoordigen. Immers ook een meerderheid van de aanhang van VVD, PvdA en GroenLinks heeft tegen de Grondwet en daarmee tegen de eigen partijleiding gestemd.

De Lijst Pim Fortuyn is dan ook van mening dat het tijd is voor bezinning; niet alleen nationaal, maar ook op Europees niveau. Want na het Franse 'Non', het Nederlandse 'Nee' en een zeer waarschijnlijk 'No' in het Verenigd Koninkrijk en andere landen, kunnen we niet doorgaan alsof er niets is gebeurd. We kunnen in Nederland, maar ook in Europa niet langer de fundamentele vraag uit de weg gaan welk Europa ons voor ogen staat. Willen we een unie van soevereine staten, of koersen we af op de Verenigde Staten van Europa? Zonder eensluidende toekomstvisie heeft een grondwet geen enkele zin. Deze Grondwet kan de ijskast in, net als al die ambitieuze uitbreidingsplannen en federale ambities, totdat er overeenstemming is bereikt. Niet alleen door de politieke elite, maar ook met de burgers van de lidstaten. Want alleen voor een Europa dat wordt gedragen door de bevolking van de lidstaten is een duurzame toekomst van vrede, veiligheid en welvaart weggelegd. Dat Europa van de menselijke maat willen we allemaal.

bron:LPF