Vandaag heeft UAF voorzitter Ruud Lubbers de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Rita Verdonk een Open Brief gezonden. De brief bevat een klemmend verzoek tot statusverlening UAF-studenten.

De brief van de voormalig hoge commissaris voor de vluchtelingen luidt:

Mevrouw de minister,

Zaterdag 23 september jl. vond in de Rode Hoed te Amsterdam het jaarlijks afstudeerfeest plaats voor de vluchtelingen-studenten gesteund door het UAF.

Dit jaar waren het er meer dan driehonderd; een indrukwekkende verrijking, ook voor de Nederlandse samenleving.

Velen van deze 300 hebben echter nog geen vergunning tot verblijf voor onbepaalde tijd en een veertigtal heeft zelfs nog niet eens een vergunning tot verblijf voor bepaalde tijd. Dit staat in schril contrast met de bestuurlijk gewekte verwachting. Immers, per 1 oktober 2006 zouden alle 'oude' gevallen behandeld zijn. Daarom richt ik mij - ook met deze open brief - tot u met twee verzoeken:

1. Feliciteer deze afgestudeerden door diegenen van hen die zelfs nog geen vergunning voor bepaalde tijd hebben deze nu wel met directe ingang te verlenen;
2. En wil vervolgens aan diegenen die mede dankzij een door u verschafte vergunning voor bepaalde tijd een studie aan een Nederlandse onderwijsinstelling met succes afsloten als felicitatie nu een vergunning voor onbepaalde tijd verlenen.

Tenslotte feliciteer ik ook u met deze geslaagde integratie.

Beste groet,

Ruud Lubbers,

Voorzitter
Stichting voor Vluchteling-studenten UAF.

De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
Het UAF ondersteunt sinds 1948 hoger opgeleide vluchtelingen en asielzoekers in Nederland  bij hun studie en het vinden van werk door middel van financiële ondersteuning, advies en begeleiding. Onderwijs is voor vluchtelingen de sleutel tot succesvolle inburgering. Niet alleen taalonderwijs, maar juist deelname aan regulier hoger onderwijs is voor vluchtelingen van belang. Het biedt hen de kans een volwaardige plaats in de Nederlandse samenleving te verwerven. In totaal begeleidt het UAF momenteel circa 2.500 vluchteling-studenten en werkzoekende vluchtelingen. Het UAF is een particuliere stichting met het CBF-keurmerk. In totaal heeft het UAF ruim 26.000 donateurs.

bron:UAF