In navolging van het KNMI heeft nu ook de Luchtmacht Meteorologische Groep (LMG) van de Koninklijke Luchtmacht haar netwerk van weerstations geautomatiseerd. Het heringerichte meetnet (HIM) is een volledig geautomatiseerd netwerk dat alle onderdelen van de Koninklijke Luchtmacht en het KNMI met elkaar verbindt. De waarnemingen worden gedaan met sensoren, onder meer voor neerslag, temperatuur, luchtvochtigheid, windrichting en -snelheid. Deze meteorologische gegevens zijn benodigd voor de luchtvaart en worden door de LMG en het KNMI gebruikt.

Op 20 april a.s. wordt dit meetnet officieel in gebruik genomen door de directeur van het KNMI dr. ir. F.J.J. Brouwer en Plaatsvervangend Commandant Ondersteunende Operatiën en Diensten van de luchtmacht, Commodore M. de Zeeuw.

Naast dit meetnet zit er fysiek op ieder luchtmachtonderdeel een meteorologisch waarnemer op de verkeerstoren. Deze waarnemer plaatst zijn waarneming op het HIM naast alle gegevens uit de sensoren. Door koppeling aan het landelijk netwerk van het KNMI beschikt ons land nu over een geïntegreerd landelijk meetnet voor meteorologische waarnemingen.

De Luchtmacht Meteorologische Groep (LMG) is een luchtmachtonderdeel op Vliegbasis Woensdrecht waar zo'n zeventig man- en vrouw personeel werkt. Daaronder zitten waarnemers en (assistent-) meteorologen. LMG voorziet out of area-operaties en oefengebieden van de Nederlandse krijgsmacht van informatie over het weer en verzorgd diverse meteorologische opleidingen.

bron:KNMI