De Koninklijke Luchtmacht geeft een F-16 aan het Regionaal Opleidingen
Centrum (ROC) Amsterdam Airport  en het  Vaktechnisch Opleidingscentrum
(VTOC) Fokker b.v. in Oude Meer in bruikleen ten behoeve van de
opleiding Vliegtuigonderhoudstechniek. De  vliegtuigen worden op
respectievelijk maandag 24 januari en dinsdag 1 februari door de
bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht met een dieplader  bij de
scholen afgeleverd. 

 
De opleiding Vliegtuigonderhoudstechniek richt zich op toepassingen in
de luchtvaart zoals onderhoud, inspectie en revisie van vliegtuigen en
vliegtuigonderdelen. Leerlingen kunnen met de F-16 onder andere leren
hoe zij mechanische componenten moeten in- en uitbouwen.  
 
Personeel van de Koninklijke Luchtmacht heeft de afgelopen weken beide
toestellen voorbereid op transport naar de locaties. Hierbij zijn onder
andere de motor, de schietstoel en de wapens verwijderd.  

Bron: Ministerie van Defensie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular