De Koninklijke Luchtmacht start op 21 november met een nieuwe benadering van
vogelaanvaringspreventie. Vanaf die dag maakt de luchtmacht gebruik van een door TNO ontwikkeld en verbeterd waarschuwingssysteem (ROBIN4) om botsingen tussen vogels en F-16's te voorkomen. Daarnaast kan de Koninklijke Luchtmacht eind 2005 gebruik maken van het  Bird Avoidance Model waardoor het mogelijk wordt een verwachting toe te voegen aan het vogeltrekbericht.

Vogelaanvaringen vormen een reëel probleem voor de Koninklijke Luchtmacht. Bij de
preventie daarvan speelt het vogeltrekbericht, waarmee vliegers worden gewaarschuwd voor bovenmatig hoge vogeldichtheden in de lucht, een sleutelrol. Dit vogeltrekbericht wordt samengesteld op basis van actuele radarinformatie, die wordt verwerkt met het sinds 1990 in gebruik zijnde systeem ROBIN. Inmiddels is door TNO een sterk verbeterde versie (ROBIN4) ontwikkeld waardoor het o.a. mogelijk is om van meerdere locaties vogeltrekgegevens op te vragen.

In oktober 2002 werd bovendien een begin gemaakt met het project BAMBAS (Bird Avoidance Model / Bird Avoidance System). Hiervan wordt het eerste deel (het Bird Avoidance Model) dit jaar afgerond. Met BAM kan naast een verwachting van de vogeltrek voor maximaal drie dagen ook een verwachting over de vliegbewegingen van lokaal aanwezige vogels worden gedaan. Dit maakt een betere planning van de vliegoperaties mogelijk waardoor botsingen tussen vliegtuigen en vogels kunnen worden voorkomen.

Naast TNO Defensie en Veiligheid, werkt de luchtmacht ook met SOVON Vogelonderzoek
Nederland en de Universiteit van Amsterdam (Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica) samen in beide projecten.

bron:MinDef