(Persbericht) Fiktech heeft een nieuwe webpagina met heldere informatie over het toepassen van Luchtmessen in de industrie. Zie: http://www.fiktech.nl/articles.php?lng=nl&pg=281
Een luchtmes is een met gecomprimeerde lucht gevulde kamer met een gladde samenkomende route naar een gekalibreerde uitgangssleuf. Dit zorgt voor een gelijkmatige uitstroomsnelheid over de volle lengte het mes. Luftrakel De sterke luchtstroom van het luchtmes kan als een productiegereedschap gebruikt worden om: Aanhangend vocht te verwijderen, stroperige lagen te verspreiden, stof en afval te verwijderen en ter ondersteuning van ionisatie. De luchtmessen dienen bij voorkeur zodanig bevestigd te worden dat aanpassing van de hoogte en de hoek mogelijk is zodat een optimale positie voor de verschillende producten ingesteld of aangepast kan worden.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular