(Persbericht) Luchtzuiverende spaarlamp voor ziekenhuizen en zorginstellingen.

Aan het binnenklimaat in ziekenhuizen, medische- en zorginstellingen worden steeds hogere eisen gesteld. Een slecht binnenklimaat is immers niet goed voor de patient en ook niet goed voor de medewerkers in een ziekenhuis. Een nieuwe product-innovatie, zogenaamde ioniserende spaarlampen, biedt een oplossing.

Luchtzuivering door Ioniserende spaarlampen.

Innovatief is de combinatie van Ionisatie en spaarlampen. De ionisatie units zijn bevestigd in de spaarlamp die een volspectrum daglicht opbrengst produceren.

De ioniserende lampen elimineren de lucht van ongewenste geuren, bacteriën en virussen en fijnstoffen. Bovendien realiseren de spaarlampen een flinke energiebesparing tov conventionele verlichting.

TNO over eliminering van fijnstoffen, ongewenste geuren en schadelijke bacteriën en virussen (VOC‘˜s).

TNO heeft inmiddels onderzoek gedaan naar de werking van deze Ioniserende spaarlampen. Zij concluderen: à¢â‚¬Å“Luchtionisatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan een comfortabeler binnenmilieu. De geïoniseerde lucht kan op effectieve wijze deeltjes uit de lucht verwijderen. Geïoniseerde lucht breekt organische moleculen af, waardoor bijvoorbeeld geuren worden verwijderd. De gevormde radicalen kunnen ook met sporen, virussen en allergenen reagerenà¢â‚¬.

Verkrijgbaarheid van de ioniserende spaarlampen.

De ioniserende lampen worden geproduceerd door een Nederlands bedrijf genaamd Lightfresh®. Leverancier voor Nederland is de firma TMS uit Beneden-Leeuwen. TMS is gespecialiseerd in realisatie en beheer van lucht- en klimaatbeheersing. U kunt de website van Technical Management Solutions (TMS) bekijken voor meer informatie over de Lightfresh® ioniserende spaarlampen, op www.technicalmanagementsolutions.nl

Toepassing.

De lampen worden al toegepast in ziekenhuizen en zorgcentra in Nederland. In 2010 zijn een aantal medische inrichtingen voorzien van deze lampen, met zeer positieve resultaten. Toepassingen zijn gerealiseerd op een afdeling dermatologie in een ziekenhuis (geuroverlast opgelost), een afdeling waar incontinente patiënten verblijven (geuroverlast), rookruimtes (rooklucht weg) maar ook voor non-stop draaiende controlekamer op een luchthaven (verbetering werkomstandigheden, ARBO).

Meer informatie over ioniserende spaarlampen van Lightfresh®.

Voor meer informatie over de ioniserende lampen, het TNO rapport of referenties, kunt u een kijkje nemen op de website van TMS, op www.technicalmanagementsolutions.nl

TMS leverancier van Lightfresh luchtzuiverende spaarlampen