Het voltallige personeel van NOB Decor startte vrijdagmiddag om 13.00 uur met een demonstratie op het mediapark in Hilversum.

Dit is het gevolg van het niet willen toezeggen van de financiering van een sociaal plan m.b.t. het faillissement van het bedrijf. Gisteren heeft het personeel, bij monde van haar vakbond FNV KIEM, geëist dat de directeur van United Broadcast Facilities, Dhr. H. Bout, deze toezegging zou doen. Het ultimatum daarvoor liep vandaag om 12.00 uur af.

De actie bestaat uit een demonstratie van het voltallige personeel van NOB Decor. Het startpunt van de demonstratie is bij het laadperron van NOB Decor, vrijdag 20 mei om 13.00 uur op het Mediapark in Hilversum. Om 13.30 zal de stoet zijn aangekomen bij het kantoor van UBF, Naarderweg 16 Hilversum. Daar zal het personeel zijn eisen overbrengen aan de directie van UBF en dat begeleiden met ludieke een performance waarin decorstukken een grote rol zullen spelen.

De werknemers houden UBF verantwoordelijk voor de sociale gevolgen van het door UBF aangevraagde faillissement en de nadelige positie waarin het personeel na het faillissement is komen, of nog zal komen te verkeren. UBF heeft dit faillissement, slechts negen maanden nadat NOB Decor officieel is overgenomen van de NOB Holding, aangevraagd.

Tijdens een personeelsvergadering 17 mei jl. over het faillissement van NOB Decor, hebben de werknemers hun eis uitgesproken dat UBF alles in het werk zal stellen om de sociale gevolgen van het faillissement m.b.t. de werkgelegenheid, de arbeidsvoorwaarden en de dagentegoeden van de NOB Decor werknemers, maximaal te beperken.

bron:FNV Kiem

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular