Amsterdam, maart 2010

LUSTRUM EDITIE OPEN TUINENGIDS 2010 & TUINJOURNAAL

In 1980 besloot een aantal tuinliefhebbers tot het oprichten van de Nederlandse Tuinenstichting (NTs) met als doel zich in te zetten voor het behoud van tuinen en parken met een bijzondere aanleg. De oprichters legden allemaal f50,- in en zo zag de NTs het levenslicht.

Er is in 30 jaar veel veranderd; het Nieuwsbulletin transformeerde gaandeweg tot het Tuinjournaal. Anno 2010 is het een volwassen magazine met aan tuincultuur gerelateerde thema‘˜s geworden. Ook was de lancering van de Open Tuinengids destijds revolutionair en werden er gaandeweg steeds meer particuliere tuinen geopend in Nederland. Tot dan toe eigenlijk een Engels fenomeen.

MAARTNUMMER TUINJOURNAAL

Lustrum
Het eerste Tuinjournaal van dit lustrumjaar besteedt ruim aandacht aan 30 jaar Nederlandse Tuinenstichting. Er is een feestelijke openingsdag op 10 maart in het gerenoveerde Springerpark in Schoonhoven en op 24 september is er een ´ontwerpdag‘˜ op Hogeschool Larenstein in Velp. Het thema luidt: à¢â‚¬Å“ Tuinarchitectuur anno 2010, de plant als bouwsteenà¢â‚¬ . Meer informatie hierover is te vinden op onze web-site: www.tuinenstichting.nl

thema: heggen en hagen
Naast alle lustrum gerelateerde artikelen is het thema van dit Tuinjournaal: heggen en hagen. Vanuit zeer verschillende invalshoeken wordt dit thema in verschillende artikelen besproken. Tuin- en landschapsarchitect Jaap Poortvliet bespreekt zijn persoonlijke visie, maar ook wordt het onderwerp vanuit architectonisch- en cultuurhistorisch perspectief bekeken. Het thema wordt ook aan de hand van bekende voorbeelden zoals buitenplaats de Middachten en landgoed Twickel besproken.

LUSTRUM EDITIE OPEN TUINENGIDS

thema: stadstuinen
Ook dit jaar verschijnt weer een dikke gids met prachtige foto‘˜s en meer dan 200 bijzondere, te bezoeken tuinen in heel Nederland. De tuinen worden helder beschreven en hebben icoontjes die bepaalde kenmerken van de tuin aanduiden. Zoals bijvoorbeeld de historische waarde, kunst in de tuin; eigen kwekerij; toegankelijkheid voor invaliden. Daarnaast is het thema dit jaar: ´stadstuinen‘˜ . Daar is extra aandacht voor ingeruimd met een aantal speciale artikelen.

Donateur worden? Meld u aan bij de Nederlandse Tuinenstichting: Nieuwezijds Voorburgwal 75 sous, 1012 RE, Amsterdam 020 623 50 58 (ma t/m wo 10-13u), [email protected]; www.tuinenstichting.nl De jaarlijkse donatie bedraagt minimaal euro 42.00.

Missie
De Nederlandse Tuinenstichting zet zich in voor zowel behoud als ontwikkeling van groen cultureel erfgoed en het bevorderen van kennis hieromtrent. Tevens organiseert de NTs zowel voor donateurs als andere belangstellenden cursussen, excursies en lezingen over tuinkunst; tuincultuur; tuin- en landschapsarchitectuur.

De Nederlandse Tuinenstichting is een onafhankelijke stichting met ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarnaast werkt de NTs zonder overheidssubsidie en is voor het voortbestaan voornamelijk afhankelijk van bijdragen van donateurs.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor redactie/niet bestemd voor publicatie
FOTOMATERIAAL
COVER TUINJOURNAAL; OPEN TUINENGIDS EN LUSTRUMICOON
Wij hebben meer beeldmateriaal beschikbaar. Zowel van onze nieuwe huisstijl als inhoudelijk passend bij dit themanummer.

Mocht u vragen hebben of een recensie-exemplaar willen ontvangen, stuurt u dan een email naar [email protected] of bel naar 020-6235058 (ma t/m wo van 10.00-16.00u)

Esther van der Sluis
communicatie Nederlandse Tuinenstichting