De Evangelisch-Lutherse Kerk in Suriname
(ELKS) viert op vrijdag 16 november haar 265-jarig bestaan. Meer
dan twee eeuwen heeft de Lutherse gemeenschap het evangelie
verkondigd in Suriname. Vele Surinamers zijn vanuit deze
verkondiging gevormd en hebben op hun manier bijdragen geleverd aan
de ontwikkeling van het land, meldt het Dagblad Suriname.

Als initiatiefnemers en mede- oprichters
van het Comité Christelijke Kerken als overlegorgaan heeft
de Evangelisch-Lutherse kerk een wezenlijke bijdrage geleverd aan
de positieve beïnvloeding van het sociaal-maatschappelijk
gebeuren in het land. Onlangs is er een aanvang gemaakt met
diensten op woensdagmorgen om 10.00 uur.Er wordt dan gebeden voor
het welzijn van land en volk en inzicht en wijsheid voor de
regering.

"265 jaar betekent een blijvende uitdaging
voor de ELKS. Als kerk met heel veel ervaring opgedaan in de
afgelopen twee eeuwen blijven wij ons samen met de gemeenschap
wapenen tegen zaken als armoede, moreel verval, immoreel gedrag,
HIV/AIDS (preventief), toename van drugsgebruik, toename van
corruptie, jeugdprostitutie, omdat we niet kunnen toestaan dat de
kwaliteit van het leven afneemt. God heeft ons gemaakt om een
kwalitatief bestaan te leiden."Dit zijn woorden van dominee Michel
Stewart van de ELKS.

De ELKS wordt door een kerkbestuur geleid.
Van de 265 jaar is de Lutherse kerk 233 jaar uitsluitend door
buitenlandse predikanten geleid. In 1974 werd de eerste Surinaamse
Lutherse predikant, ds. L.H. King, geordend. Tussen de periode
1987-1993 werden vier andere Surinaamse predikanten opgeleid en
geordend, waarmede de kerk op een moment beschikte over een eigen
predikantenkorps.

Momenteel bestaat het predikantenkorps uit
slechts een actief dienende predikant. Hij wordt ondersteund door
twee lekenpredikanten, die voornamelijk preekdiensten houden. Net
als andere (kerk) organisaties heeft de Lutherse kerk ook heel wat
dieptepunten gekend. De branden in 1832 en in 1980 mogen in deze
genoemd worden.

De ELKS beseft dat zij samen met andere
kerken en de hele gemeenschap voor grote uitdagingen staat. In het
kader van haar 265 jarig bestaan zal er een dankdienst gehouden
worden die om 19.00 uur negint in de kerk aan de Waterkant. Na de
dienst bestaat er gelegenheid tot felicitaties in de ds. L.H. King
gemeenschapszaal achter op het erf van de kerk.

Bron: IKON