Sprekers van jongeren en vakbondsorganisaties FNV Jong, AVV, Lsvb en Bart Snels van GroenLinks gaan komende maandag 20 februari in Amsterdam in discussie over de flexibilisering van werk, de situatie van jongeren op de arbeidsmarkt, en strategieën van jongeren en vakbondsorganisaties. 

De laatste maanden waren er een reeks nieuwe initiatieven op het gebied van jeugd, werk en  vakbondspolitiek. Een daarvan was de oprichting van het AVV (Alternatief voor Vakbond), dat een alternatief wil bieden aan jongeren, flexwerkers, freelancers, zelfstandigen en andere niet-traditionele categorieën werknemers. De bestaande vakbonden, aldus AVV, zijn vergrijsd, en houden zich vooral bezig met het behoud van verworven rechten, niet met het bevechten van nieuwe. Een soortgelijke kritiek maakt ook FNV Jong, een nieuw jongerennetwerk waarin jongeren uit verschillende FNV-bonden zich verenigd hebben. Bij de lancering van het netwerk werd onthuld dat  jongeren er de laatste 5 jaar gemiddeld 15% in inkomen op achteruit zijn gegaan.

De Lsvb en GroenLinks zijn uitgenodigd om een breder perspectief te bieden, dat ook te maken heeft met werk en leven: de Lsvb is onlangs een campagne begonnen (samen met de Horecabond) om de situatie van werkende studenten en de werkomstandigheden in de horeca onder de aandacht te brengen. Studentenorganisaties hebben zich traditioneel weinig beziggehouden met werk, omdat studenten zelf vaak geneigd zijn hun slechtbetaalde bijbaantjes als iets tijdelijks te beschouwen, in de overtuiging dat na je afstuderen automatisch “iets beters” volgt. Jonathan Meijs, voorzitter van de Lsvb, licht hun nieuwe initiatief toe.

GroenLinks presenteerde enkele maanden geleden het manifest “Vrijheid Eerlijk Delen” over een progressieve strategie ter hervorming van de welvaartsstaat. Welke voorzieningen zijn er nodig om een modus vivendi te vinden met het geflexibiliseerde leven? GroenLinks suggereert onder andere versoepeling van het ontslagrecht, een aanpassing van de WW, een gedeeltelijk basisinkomen en nog een reeks maatregelen. Bart Snels, medewerker van het wetenschappelijk bureau van de partij, zal het manifest toelichten.

Sprekers zullen een korte intro geven over de redenen van de oprichting van hun organisaties en hun recente initiatieven. Daarna zal aan de hand van een viertal thema's het terrein verkend worden. We hopen daarbij op zoveel mogelijk participatie van het publiek om allerlei concrete ervaringen onderdeel te maken van de avond. Iedereen – jong/oud, gepensioneerd of flexwerker, journalist of callcenteragent – is van harte welkom. Er is ruim de gelegenheid om vragen te stellen.

De deuren gaan open om 20.00, afloop van het debat om 22.00 uur, waarna nagepraat kan worden met drank en muziek. voor meer info mail naar [email protected] of check www.flexmens.org

Bron : Het Flexcafe