(Persbericht) Stem systemen zorgen voor nieuwe mogelijkheden in de klas, maken lessen meer interactief en geven de mogelijkheid om een spel element aan de les toe te voegen. Door stemkastjes te gebruiken tijdens de les worden de lessen veel leuker voor zowel de docent als de leerling. Maak van een test of een overhoring een quiz , kijk wie het snelste drukt met het juiste antwoord of wie alle vragen het snelst beantwoord. Laat leerlingen vragen middels korte antwoorden (150 leestekens) beantwoorden, en maak zo moeilijke onderwerpen bespreekbaar. Dit zijn een aantal van de mogelijkheden die het gebruik van de CPS pulse stemkastjes tijdens de leste bieden hebben. Directe terugkoppeling zodat je meteen weet of de behandelde lesstof begrepen is. Daarnaast kunnen alle antwoorden digitaal opgeslagen worden, zodat ze ook beschikbaar zijn voor een beoordeling achteraf.
Meer weten?
http://www.nltronics.nl
0165-323288