Staatssecretaris Bijleveld (BZK) neemt per
direct maatregelen rond de stemmachines. Aanleiding hiervoor is een
rapport waaruit blijkt dat stemmachines te weinig aandacht hebben
gekregen in het verkiezingsproces. De staatssecretaris schrijft dat
in een brief aan de Tweede Kamer. Zij reageert daarin op het
rapport 'Stemmachines, een verweesd dossier' van de commissie
Besluitvorming Stemmachines.

De commissie onderzocht op welke manier
bewindspersonen, de Kiesraad en andere betrokken partijen de
afgelopen decennia met het onderwerp 'stemmachines' zijn
omgegaan.

Volgens de commissie heeft het ministerie
van BZK te weinig oog gehad voor kwetsbaarheden in het gebruik van
stemmachines. Het ministerie ging te traag om met adviezen en
signalen dat de Kieswet, het Kiesbesluit en de Regeling goedkeuring
stemmachines moesten worden aangepast. Politieke aansturing
ontbrak.

Staatssecretaris Bijleveld kondigt een
aantal maatregelen aan:

Er komen eisen aan het ontwerp, de
functionaliteit, de beveiliging en het gebruik van
stemmachines.

Er komen richtlijnen voor de verzegeling,
de opslag en het transport van de machines.

Binnen het ministerie van BZK wordt het
onderwerp stemmachines ondergebracht bij het agentschap
Basisadministratie, Persoonsgegevens en Reisdocumenten, dat veel
kennis heeft van ICT.

De staatssecretaris krijgt de regie over
de goedkeuring van stemmachines.

De commissie Besluitvorming Stemmachines
heeft wel waardering voor de manier waarop het ministerie vanaf de
zomer van 2006 de problemen met stemmachines heeft opgepakt.

Bron:BZK