Persbericht

Het kabinet heeft ingestemd met voorstellen van minister Edith Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aangaande maatregelen om de stijging van de kosten van de gezondheidszorg te beperken. Een specifiek pakket aan maatregelen gericht op de geestelijke gezondheidszorg is onderdeel van de maatregelen. De maatregelen hebben ook al deels invloed op de begroting van 2012, volgens het kabinet is tijdig ingrijpen noodzakelijk aangezien de kosten ook de komende jaren blijven stijgen. Waar mogelijk worden overschrijdingen van de begrote kosten teruggehaald op de terreinen waar ze zich aandienen.

Stijgende kosten zorg

De belangrijkste factoren in de stijging van de zorgkosten zijn de toename in de vraag naar zorg en de ontwikkeling van nieuwe en betere behandelingsmethoden, aldus 2014zorgverzekering.nl. De stijgende vraag naar zorg komt voort uit het feit dat mensen steeds ouder worden en dat veel meer aandoeningen niet langer dodelijk zijn en chronische of langdurige zorgpatronen creëren. Nieuwe ontwikkelingen in behandelingsmethoden maken de zorg tegelijkertijd ook duurder, nieuwe technologie en medicijnen zijn vaak kostbaar en stellen nieuwe eisen. Behalve de stijgende directe kosten van de zorg heeft de toenemende vraag naar zorg ook gevolgen via de arbeidsmarkt. Met een groeiende vraag naar zorg is ook de vraag naar zorgpersoneel steeds groter, hetgeen op de lange termijn tot grotere problemen kan leiden. 

Maatregelen tegen overschrijdingen

Het kabinet heeft al 15 miljard extra uitgetrokken voor de bekostiging van de zorg voor de komende periode, maar ook met deze extra gelden wordt er voor 2011 ruim 1,1 miljard aan overschrijdingen van het budget verwacht. Deze overschrijdingen worden ook de komende jaren verwacht bij een ongewijzigd beleid. De nieuwe maatregelen zijn er op gericht deze overschrijdingen weg te werken en de zorg betaalbaar te houden. De belangrijkste maatregelen op een rij:

  • Het tarief van huisartsen wordt gekort, hiermee wordt een totale besparing van 132 miljoen verwacht. Een korting op het tarief bij verloskundigen en logopedisten zou een extra 16 miljoen betekenen.

   

   • Fysiotherapie gaat pas vergoed worden als er meer dan twintig behandelingen nodig zijn voor dezelfde aandoening, dit zou 80 miljoen moeten sparen.

    

    • Dieetadvies en hulp bij het stoppen met roken gaan uit het pakket en worden niet langer vergoed, hetgeen tot 64 miljoen minder uitgaven moet leiden.

     

     • Maagzuurremmers gaan ook uit het pakket, tenzij voorgeschreven als onderdeel van de behandeling van een chronische aandoening. Dit zou een besparing van 75 miljoen moeten opleveren.

     Plan voor de Geestelijke Gezondheidszorg

     De minister streeft ernaar om voor het najaar overeenstemming bereikt te hebben met de sector over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg binnen Nederland. Ook de geestelijke gezondheidszorg krijgt een tariefkorting van in totaal 222 miljoen, terwijl onderstaande maatregelen nog eens 400 miljoen moeten opleveren:
     Behandelingen in de tweede lijn van de geestelijke gezondheidszorg en opname in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg krijgen een eigen bijdrage, terwijl de eigen bijdrage voor de eerste lijn zal worden verhoogd. Uiteindelijk zullen de kosten van de eigen bijdrage in de eerste lijn een stuk lager uitvallen dan die in de tweede lijn, waardoor een oplossing binnen de goedkopere eerste lijn aantrekkelijker gemaakt wordt.

      

      • De kosten van een ‘˜no show’ in de tweede lijn dienen vanaf 2012 door de patiënt zelf betaald te worden.

       

       • In de eerste lijn wordt het aantal verzekerde zittingen verlaagd van acht naar vijf per jaar.

        

        • De aanpassingsstoornis wordt niet langer door het pakket vergoed.

         

        • GGZ-aanbieders die momenteel niet gebudgetteerd worden (de vrijgevestigde en niet-gebudgetteerde instellingen) worden dit in de toekomst wel, waardoor verzekeringen zorg goedkoper moeten kunnen inkopen.

        Bron: EMEA Persberichten Publicatie Platform