Minister Hirsch Ballin van Justitie wil
dat van aangehouden verdachten digitaal vingerafdrukken en foto's
worden genomen. Deze gegevens kunnen in de toekomst door alle
strafrechtelijke instanties op eenvoudige wijze worden
gecontroleerd. Dit voorkomt dat er onduidelijkheid kan ontstaan
over de identiteit van verdachten en veroordeelden. Dat blijkt uit
een vandaag verschenen brief van minister Hirsch Ballin aan de
Tweede Kamer.

Uit enkele onderzoeken van Justitie is
gebleken dat er onduidelijkheid kan bestaan over de identiteit van
verdachten en veroordeelden. Oorzaken zijn verschrijvingen,
administratieve fouten, het gebruik van aliassen en
identiteitsfraude. Om deze onduidelijkheid weg te nemen, is een
Protocol opgesteld. Dit schrijft voor dat direct bij aanhouding van
een verdachte de foto's en vingerafdrukken digitaal worden
vastgelegd. Het gaat dan om personen die worden verdacht van een
misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is. Maar ook als
bij een verdachte voorlopige hechtenis niet aan de orde is, mogen
van hem foto's en vingerafdrukken worden genomen als er twijfels
zijn over zijn identiteit. Tevens moet het identiteitsdocument met
behulp van technische apparatuur worden gecontroleerd.

Er komt bij alle instanties (politie,
openbaar ministerie, rechterlijke macht, reclassering,
justitiële inrichtingen) apparatuur om vingerafdrukken
digitaal te controleren. Aan de hand van de foto en de
vingerafdrukken kunnen zij controleren of de juiste persoon zich
heeft gemeld. Bovendien worden volgend jaar bij wijze van
inhaalslag van alle gedetineerden foto's en vingerafdrukken
genomen.

Het betreft in totaal een omvangrijk
pakket aan maatregelen. Het vergt investeringen in apparatuur,
software, infrastructuur en organisatie. De nieuwe werkwijze wordt
gefaseerd ingevoerd en in pilots uitgetest. Zij moet in 2008 geheel
operationeel zijn. Een wetsvoorstel tot wijziging van enkele wetten
versterkt de basis voor de nieuwe werkwijze. Het wetsvoorstel wordt
begin 2007 aan verschillende instanties voor advies voorgelegd.

bron:MinJus