Minister Klink (VWS) wil geen zorgtoeslag
meer uitbetalen aan wanbetalers. Het bedrag wordt gebruikt om hun
schuld te saneren. Dit geldt alleen als mensen een
betalingsachterstand hebben van meer dan zes maanden. Dat schrijft
minister Klink in een brief aan de Tweede Kamer.

Verzekeraars moeten blijven proberen
premies te incasseren, zolang een verzekerde een
betalingsachterstand heeft van minder dan zes maanden. Hiervoor is
een protocol dat alle verzekeraars gebruiken.

Maatregelen

Na zes maanden gelden de volgende
maatregelen:

De zorgverzekeraar krijgt compensatie uit
het Zorgverzekeringsfonds.

De zorgtoeslag komt niet meer terecht bij
de wanbetaler, maar wordt gebruikt om de schuld te saneren. Om
technische redenen kan dit niet eerder ingaan dan 1 januari 2009.
Klink overweegt de zorgtoeslag tot die tijd niet te blijven
uitbetalen aan wanbetalers. Verder onderzoekt Klink of
overheidsinstanties rechtstreeks een bedrag kunnen laten heffen op
het inkomen van de wanbetaler, om de nominale premie te vervangen.
De bedragen komen in het Zorgverzekeringsfonds. Dit moet
betalingsachterstanden van meer dan zes maanden voorkomen.

Wanbetalers

Het CBS gaat de groep wanbetalers in kaart
brengen. Er zijn ongeveer 240.000 wanbetalers. Dat zijn mensen die
wel verzekerd zijn, maar geen premie betalen. Verzekeraars mogen
wanbetalers de verzekering niet ontzeggen. Ongeveer 241.000 mensen
zijn onverzekerd.

Bron:VWS