In Hongarije is op een ganzenbedrijf
vogelgriep uitgebroken. Daarom moeten transportauto's die levend
pluimvee en broedeieren van en naar Hongarije vervoeren, in
Nederland dubbel worden gereinigd en ontsmet. Dat heeft minister
Veerman (LNV) besloten. De maatregel gaat per direct in.

Het is de eerste uitbraak in 2007 van
vogelgriep in Europa. Eind deze week bespreken de EU-lidstaten
verdere maatregelen voor Hongarije.

Type vogelgriep

Uit eerste tests op het ganzenbedrijf
blijkt dat het gaat om een hoogpathogeen H5-type vogelgriep, het
N-type is nog niet bekend.

Hongarije heeft alle verplichte
maatregelen genomen om verdere verspreiding van de ziekte te
voorkomen. Wilde vogels worden voorlopig gezien als mogelijke
oorzaak van de uitbraak.

Bron: LNV