Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie treft, mede namens de minister Donner en in overleg met minister Pechtold, maatregelen om te voorkomen dat risico- of probleemjongeren in ons land aan de zelfkant van de maatschappij geraken.  

Antilliaanse jongeren die niet naar Nederland komen voor studie of werk kunnen worden teruggestuurd. Dat geldt ook voor alleenstaande minderjarigen uit de Antillen en Aruba die geen voogd hebben in Nederland. De rechter krijgt de mogelijkheid terugkeer als bijkomende straf op te leggen. Het voorstel zal in de ministerraad van vrijdag 13 mei worden besproken.

Met deze maatregelen beogen de bewindslieden het Antilliaanse beleid tot sociale vorming van jongeren aan te vullen en te ondersteunen. De Antilliaanse autoriteiten hebben een sociale vormingsplicht voorgesteld voor jongeren (ingezetenen van de Antillen) tussen de 16 en 24 jaar die werkloos zijn en geen afgeronde basisopleiding hebben. De bedoeling hiervan is voortijdig schoolverlaters (op Curaà§ao 46%) een betere kans op werk te bieden (jeugdwerkloosheid 33%). Voorkomen moet worden dat de jongere zich aan de sociale vormingsplicht onttrekt door vertrek naar Nederland voor vestiging zonder werk of studie. De jongere die inreist zonder oogmerk van vestiging (dus voor familiebezoek, vakantie) zal dit aannemelijk moeten maken door een eigen verklaring en een retourticket. De uiterste datum van terugreis wordt geregistreerd, hetgeen de controle van de eigen verklaring mogelijk maakt. Degene die zich hier wil vestigen voor werk of studie, zal dit moeten aantonen door een werkgeversverklaring of bewijs van inschrijving bij een opleidingsinstituut. Een en ander zal bij inreis worden geregistreerd. 
 
Een wettelijke regeling over terugkeer van Antilliaanse en Arubaanse jongeren legitimeert de mogelijkheid dat de strafrechter bij criminele jongeren terugkeer als bijzondere voorwaarde of bijkomende straf kan opleggen.  
 
Van het totaal aantal Antilliaanse immigranten in 2003 (4273 personen) was 62% jonger dan 25 jaar. Bijna de helft (42%) is werkloos. Bij Antillianen tussen de 12 en 24 jaar is 1 op de 9 (10.7%) dader van een delict. Normaal is in Nederland 1 op de 40.  
 
bron:MinJus

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular