Het kabinet wil indicatoren om te
beoordelen welke zorginstelling de beste opleiding verzorgt. Dit
moet de toewijzing van zorgopleidingen verbeteren. Ook is meer grip
nodig op het aantal op te leiden specialisten. De ministerraad
heeft ingestemd met deze maatregelen.

Op 1 januari 2007 is begonnen met het
opleidingsfonds. Dit is een nieuw systeem om zorgopleidingen te
bekostigen. De minister van VWS stelt nu de prijs en het aantal
opleidingsplaatsen vast en verdeelt de opleidingsplaatsen over de
instellingen.

Kwaliteitsindicatoren

Voor de beoordeling van de opleidingen
komen er op korte termijn kwaliteitsindicatoren. Het is de
bedoeling dat die in 2009 kunnen worden gebruikt om opleidingen toe
te wijzen afhankelijk van de prestaties.

Specialismen

Ook wil het kabinet meer grip op het
aantal op te leiden specialisten, vooral bij specialismen waarvoor
een tekort dreigt te ontstaan. Hierbij gaat het vooral om het
wegnemen van toetredingsbarrières en het introduceren van
extra prikkels.

Daarnaast wordt een kostprijsonderzoek
gedaan, om meer helderheid te krijgen over de kosten.

Bron:VWS