Van de personen die in 1989 in de brugklas
zaten en tot 2005 zijn gevolgd in hun levensloop, is de
maatschappelijke positie gerelateerd aan een latere
ziekenhuisopname. Ook de maatschappelijke positie van de ouders is
van invloed. Intelligentie speelt geen rol. Dat blijkt uit een
onderzoek door het CBS.

Eigen maatschappelijke positie het
belangrijkst

De maatschappelijke positie van de
voormalige brugklassers op het moment van hun overstap van
onderwijs naar arbeidsmarkt is sterk bepalend voor een latere
ziekenhuisopname. Zo liepen personen met een lage maatschappelijke
positie bijna 60 procent meer risico dan personen met een hoge
positie.

Daarnaast hadden personen van ouders met
een lage maatschappelijke positie 20 procent meer kans om in een
ziekenhuis te worden opgenomen dan leerlingen van hoge komaf.
Intelligentie had geen voorspellende waarde voor een latere
ziekenhuisopname.

Sterk verhoogde risico’s bij
ongevallen

Ongeveer een op de tien ziekenhuisopnamen
betrof een opname vanwege letsel door een ongeval. De
maatschappelijke positie op het moment van de overstap van
onderwijs naar werk was sterk gerelateerd aan dit type
ziekenhuisopname. Personen met een lage maatschappelijke positie
liepen liefst 3,5 keer zoveel risico als personen met een hoge
positie. Sociale komaf en de intelligentie speelden bij dit type
ziekenhuisopnamen geen rol.

Meer risico bij zwangerschap en
bevallingen

Iets meer dan een kwart van de
ziekenhuisopnamen had betrekking op complicaties bij zwangerschap
en bevallingen. Ook hier speelde de eigen positie een
doorslaggevende rol. Vrouwen met een lage maatschappelijke positie
hadden ruim 60 procent meer kans op een dergelijke ziekenhuisopname
dan vrouwen met een hoge positie.

Intelligentie heeft geen voorspellende
waarde

Intelligentie was niet gerelateerd aan
ziekenhuisopnamen, ten gevolge van welke diagnose dan ook.
Aanwijzingen uit elders uitgevoerd onderzoek dat een hogere
intelligentie mensen beschermt tegen gezondheidsschade worden niet
ondersteund.

bron:CBS