De toeslag voor mensen die langdurig op een minimuminkomen zijn aangewezen kan vervangen worden door maatwerk van gemeenten in het kader van de bijzondere bijstand. Dat schrijft staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief waarin hij - op verzoek van de Tweede Kamer - ingaat op de mogelijkheden om de langdurigheidstoeslag af te schaffen.

De langdurigheidstoeslag is een jaarlijkse toeslag voor mensen die vijf jaar op een minimuminkomen zijn aangewezen en geen uitzicht hebben op een baan. Wie aan deze criteria voldoet, krijgt één keer per jaar een vast bedrag. De bijzondere bijstand gaat uit van de werkelijke kosten die mensen hebben en kan daardoor veel beter afgestemd worden op hun omstandigheden en behoeften. De vier grote gemeenten in Nederland hebben al laten weten hier ook voorstander van te zijn.

Bovendien zal het onderbrengen van de langdurigheidstoeslag in de bijzondere bijstand ertoe leiden dat werken meer loont. Nu is het zo dat het recht op de toeslag vervalt als iemand enige inkomsten uit werk heeft, terwijl de bijzondere bijstand ook geldt voor mensen die werken.

bron:SZW