Intensieve samenwerking tussen werkgevers
en werknemers op arbogebied werpt haar vruchten af. Werkgevers en
werknemers maken samen afspraken Intensieve samenwerking tussen
werkgevers en werknemers op arbogebied werpt haar vruchten af.
Werkgevers en werknemers maken samen afspraken die passen bij een
sector of onderneming en goed aansluiten op de praktijk. Door
maatwerk verbeteren de arbeidsomstandigheden, zodat werknemers
gezond en veilig kunnen werken. In sectoren met een convenant daalt
het ziekteverzuim sneller dan in sectoren zonder convenant. Dit
blijkt uit de Voortgangsrapportage 2006-2007 Arboconvenanten,
Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen en Versterking
Arbeidsveiligheid, die minister Donner van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Voortgangsrapportage schetst de in 2006
en 2007 behaalde resultaten van deze drie programma’s voor
betere arbeidsomstandigheden en minder verzuim, compleet met een
lijst van goede praktijkvoorbeelden. De programma’s lopen dit
jaar af. De gekozen samenwerking wordt gezien als een voorloper van
de nieuwe arbowet die sinds 1 januari 2007 van kracht is. Die geeft
werkgevers en werknemers (nog) meer mogelijkheden om samen
afspraken te maken over hoe werknemers zo veilig en gezond mogelijk
hun werk kunnen doen (www.arbonieuwstijl.nl).

In de drie programma’s zijn de
afgelopen acht jaar veel initiatieven tot stand gekomen waar veel
werknemers baat bij hebben. De programma’s Versterking
Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen en Versterking
Arbeidsveiligheid lopen nog. De convenanten zijn of worden
binnenkort afgerond. In totaal zijn er 69 convenanten afgesloten.
Daarvan zijn er 39 afgerond en eindigt de rest uiterlijk per 1 juli
2007. De convenanten bevatten bijvoorbeeld afspraken over het
verminderen van arbeidsrisico’s, zoals agressie en geweld,
werkdruk en stoffen die allergie (kunnen) veroorzaken. In 19 van de
69 convenanten staan afspraken over re-integratie van
(gedeeltelijk) arbeidsongeschikten. Een goed praktijkvoorbeeld is
het convenant voor de grafische industrie. Hiermee is een
servicepunt opgezet dat werkgevers helpt hun werknemers die door
ziekte of handicap zijn uitgevallen weer (elders) aan het werk te
krijgen. In totaal vallen 55 sectoren en 53 procent van de werkzame
beroepsbevolking onder een convenant.

bron:SZW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular