Vandaag nam de Europese Commissie zijn advies aan over het verzoek voor EU lidmaatschap van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. De Commissie adviseert dat de Raad de status van kandidaatlidstaat aan de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië zou moeten toekennen. De Commissie is van mening dat de toetredingsonderhandelingen tot de Europese Unie met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië zouden moeten worden geopend zodra het in voldoende mate voldoet aan de naleving van de lidmaatschapscriteria.

De voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië vroeg het lidmaatschap van de EU op 22 Maart 2004 aan. De Commissie nam vandaag zijn advies over het verzoek aan. Tijdens het voorleggen van het advies zei, Olli Rehn, Commissaris voor Uitbreiding: "Slechts een paar jaar na een grote veiligheidscrisis, is de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië vandaag een stabiele democratie en een goed functionerende multi-etnische staat. Dit is een opmerkelijke prestatie. Het land heeft ook belangrijke vooruitgang naar Europese integratie geboekt. De Commissie verwelkomt deze vooruitgang en adviseert dat de Raad kandidaatstatus aan het land zou moeten verlenen."

De status van kandidaatlid is een politieke erkenning van een nauwere samenwerking tussen de EU en het land dat op weg is naar het lidmaatschap. De Commissie beschouwt dat de onderhandelingen voor toetreding tot de Europese Unie zouden moeten worden geopend met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië zodra het een voldoende graad van naleving van de lidmaatschapscriteria heeft bereikt.

De voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië is goed op weg om de politieke criteria voor het EU lidmaatschap van de na te leven. Het is een goed werkende democratie, met stabiele instellingen die over het algemeen de rechtsstaat en eerbied voor fundamentele rechten garandeert. De implementatie van de Kaderovereenkomst Ohrid, die in Augustus 2001 werd ondertekend, maakte een eind aan de zeer ernstige politieke en veiligheidscrisis die zich in het land aan het ontwikkelen was. Dit was een belangrijke prestatie. Goede medewerking en zeer belangrijke inspanningen zijn laten zien door alle betrokken partijen. Het heeft een proces geopend om de geïntegreerde multi-etnische maatschappij op te bouwen en de stabiliteit van het land te waarborgen, waardoor een positieve omgeving voor integratie met de EU wordt gecreëerd.
Desondanks, moet het land extra inspanningen leveren om hervormingen in de rechterlijke macht en de politie uit te voeren, de doeltreffendheid van de bestrijding van corruptie te versterken, en het kiesproces te verbeteren.

De voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië heeft belangrijke stappen genomen naar het vestigen van een goed functionerende markteconomie. Maar, moet nog veel worden gedaan om ervoor te zorgen dat het land de concurrentiedruk en marktmechanismen binnen de Unie aan kan. Om grotere economische groei en concurrentievermogen te bereiken, moet het bedrijfsklimaat worden verbeterd en het land moet voor binnenlandse en buitenlandse investeerders aantrekkelijker worden.

De voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië heeft grote inspanningen geleverd om zijn wetgeving met de EU regelgeving op een lijn te krijgen. Met name op het gebied van de interne markt en de handel. Nochtans, staat het land voor belangrijke uitdagingen in het ten uitvoer leggen van en het afdwingen van de wetgeving. Over het geheel genomen blijft de bestuurlijke en juridische capaciteit zwak op vele gebieden. De Commissie zal de ontwikkelingen op alle gebieden in de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië nauw in de gaten houden. Het zal een rapport aan de Raad over de bereikte vooruitgang door het land tegen eind 2006 voorleggen.

Bron: Europese Commissie