Transfer of Authority - Vandaag gaf Commandant 11 (NL) Battle Group
SFIR 5 de verantwoordelijkheid over de Area of Responsibility over aan
de Engelsen.

Dit gebeurde tijdens een kleine ceremonie die in de middag op Camp Smitty werd gehouden.

Om kwart over twee waren een detachement van de Queens Dragoon Guards
en een Nederlandse eenheid, bestaande uit genisten, logistici,
artilleristen en infanteristen, aangetreden op de
helikopterlandingsplaats voor het MOGOS.

Onder grote mediabelangstelling, er waren vertegenwoordigers van onder
andere Reuters, Associated Press, de vaderlandse pers waaronder het NOS
en een grote hoeveelheid Japanse pers, zoals Kyodo News, werden de
aangetreden detachementen gemeld aan Overste Frits van Dooren.

Na de toespraak van onze commandant werd de Nederlandse vlag gestreken
en de Engelse vlag werd in top gehesen. De vlag werd vervolgens door
Generaal-majoor Riley, de commandant van de Multinational Division
South-East, aan Generaal Berlijn, onze Chef Defensiestaf (CDS)
aangeboden.

Vervolgens hielden de Engelse Minister of the Armed Forces, Mr A.
Ingram, de CDS en de commandant van TaskForce Eagle, luitenant-kolonel
Tim Wilson een toepsraak. De CDS stelde dat de diverse SFIR-eenheden
gezorgd hadden voor een stabiele omgeving.

Er werd nadrukkelijk stilgestaan bij de dood van twee Nederlanders,
Sergeant Steensma en Wachtmeester Severs. De troepen namen een minuut
stilte in acht om de beide gesneuvelde collega's gepast te herdenken.

Na de ceremonie namen CDS, kolonel OTA, de commandant van het Japanse
Iraq Reconstruction Support Group, luitenant-kolonel Van Dooren en
luitenant-kolonel Wilson deel aan een persconferentie. Vervolgens was
er nog een kleine receptie waarbij ook de Chief of Police Kareem,
Mevrouw Rajaa van het IECI en Mevrouw Bodor aanwezig waren.

Voor alle landgenoten was het een paar uur later duidelijk dat Camp
Smitty definitief in Engelse handen was overgegaan: het eten was bereid
door een Engelse keukenbrigade en menige Nederlander liet zich de
Engelse cuisine, na maanden "ontkoppeld koken" goed smaken.

Bron: Nederlands Detachement in Irak