(Persbericht) TUINJOURNAAL JUNI: BIOLOGISCH TUINIEREN
Een kwestie van (bio-)logisch denken

Onze wereld wordt steeds sneller en is gericht op de korte termijn. Tegelijkertijd zien we een tegengestelde trend in de toenemende belangstelling voor biologisch en duurzaam tuinieren. In het juninummer van magazine Tuinjournaal brengen we het biologische tuinieren onder uw aandacht, dat het zweverige imago definitief van zich heeft afgeschud.

BIOLOGISCH TUINIEREN, PLEITBEZORGER VOOR DUURZAAMHEID Het belangrijkste uitgangspunt van biologisch tuinieren is dat het natuurlijke evenwicht in stand wordt gehouden. Betrokkenheid en voortdurende observatie zijn de beste ´biologische‘˜ bestrijdingsmethodes. U gaat inzien dat samenwerken met de natuur beter is dan er tegenin te gaan, zo stelt à‰va Kovà¡cs.

IDEALISTISCH à‰N VOLOP GENIETEN Hanneke Jelles bezocht De Ommuurde Tuin, met versgeplukte bladgroenten en kruiden; alles onbespoten, gekweekt met zorg voor de grond en oog voor de seizoenen. Er wordt van bovenaf bemest en de bovenste laag wordt gefreesd. Verder moet de bodem het zelf doen. à¢â‚¬Å“Alles moet biologisch geteeld kunnen worden, lekker zijn en als het kan ook mooi.à¢â‚¬

VOOR EKO-ROZEN MOET JE BIJ ´DE BIERKREEK‘˜ ZIJN! Duurzaam heeft de toekomst en afval bestaat niet, dat is maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de tuinbouw komt dit neer op werken volgens ecologisch principes, uitgaan van de natuur. Bij rozenkwekerij ´De Bierkreek‘˜ is dat al twaalf jaar het geval, zo laat Julia Voskuil zien. Duurzaamheid gaat een steeds grotere rol spelen. De focus is gericht op gezonde planten en het voorkà³men van narigheid.

BIOLOGISCH TUINIEREN, EEN KWESTIE VAN (BIO)LOGISCH NADENKEN Tuinieren is gewoon (bio)logisch nadenken, zegt Ineke Lambregts. Wie langer tuiniert ontdekt vanzelf dat de meeste narigheid met planten voorkomt uit onvoldoende bewerking van de bodem. Je kunt er niet omheen daar eerst mee te beginnen en er jaarlijks aan te werken. Haar tuin in Schijf is opengesteld voor NTs-donateurs.

MISSIE NEDERLANDSE TUINENSTICHTING
Het Tuinjournaal is een uitgave van de Nederlandse Tuinenstichting. De NTs zet zich in voor zowel behoud als ontwikkeling van groen cultureel erfgoed en het bevorderen van kennis hieromtrent. Tevens organiseert de NTs zowel voor donateurs als andere belangstellenden cursussen, excursies en lezingen over tuinkunst; tuincultuur; tuin- en landschapsarchitectuur.

De Nederlandse Tuinenstichting is een onafhankelijke stichting met ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarnaast werkt de NTs zonder overheidssubsidie en is voor het voortbestaan voornamelijk afhankelijk van bijdragen van donateurs.