(Persbericht) Persbericht
Amsterdam 1 maart 2011

MAGAZINE TUINJOURNAAL MAART:LEIFRUIT HERONTDEKT!
Sier en nut gaan hand in hand. Niet verwonderlijk dat leifruit is herontdekt. Belangrijk voordeel van leifruit is dat kwetsbare fruitsoorten uit warmere streken ook noordelijker te telen zijn. Het maartnummer van magazine Tuinjournaal staat in het teken van leifruit. Vanuit verschillende invalshoeken wordt dit thema belicht.

LEIFRUIT
Hanneke Jelles beschrijft de Fruithof in Frederiksoord waar ruim een kilometer aan leifruit staat naast wel achthonderd verschillende hoogstamrassen. Hier kunnen liefhebbers hun hart ophalen en het oude handwerk nog leren.
Julia Voskuil schrijft over Jan Freriks (1929). Hij is de autoriteit op het gebied van leifruit in Nederland en is sinds zijn pensionering actief om dit eeuwenoude ambacht veilig te stellen. Ook worden bijzondere buitenplaatsen als Den Aalshorst en Slot Zuylen besproken, die bijzondere collecties leifruit bezitten.

EXCURSIES IN HET JAAR VAN DE MOESTUIN
De Tuinenstichting biedt verschillende excursies aan in 2011. In mei is er een fietsexcursie door omgeving Bloemendaal langs ontwerpen van de tuinarchitecten Zocher en Springer. In augustus is er een excursie naar Dordrechts‘˜ groen en in september een naar Landgoed Twickel , met o.a. een bezoek aan een bijzondere citruscollectie en moestuin. Mocht u meer willen weten over deze excursies, kan u op onze website terecht: www.tuinenstichting.nl
Naast het hoofdthema zijn er artikelen van uiteenlopende aard. Onder meer over Gerard Bleeker, uit de serie over tuinarchitecten van de jaren twintig en dertig. Een ander artikel gaat over de Springertuin Zuilen die gered is van de slopershamer.

Missie Nederlandse Tuinenstichting
Het Tuinjournaal is een uitgave van de Nederlandse Tuinenstichting (NTs). De NTs zet zich in voor zowel behoud als ontwikkeling van groen cultureel erfgoed en het bevorderen van kennis hieromtrent. Tevens organiseert de NTs zowel voor donateurs als andere belangstellenden cursussen, excursies en lezingen over tuinkunst; tuincultuur; tuin- en landschapsarchitectuur.
De Nederlandse Tuinenstichting is een onafhankelijke stichting met ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarnaast werkt de NTs zonder overheidssubsidie en is de stichting voor het voortbestaan voornamelijk afhankelijk van bijdragen van donateurs.
De jaarlijkse donatie bedraagt minimaal euro 42.00. Meld u aan bij de Nederlandse Tuinenstichting: Nieuwezijds Voorburgwal 75 sous, 1012 RE, Amsterdam 020 623 50 58 (ma t/m wo 10-13u), [email protected]; www.tuinenstichting.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor redactie/niet bestemd voor publicatie
Wij hebben verschillend beeldmateriaal beschikbaar. Zowel van onze nieuwe huisstijl als inhoudelijk passend bij dit themanummer.
Mocht u vragen hebben of een recensie-exemplaar willen ontvangen, stuurt u dan een email naar [email protected] of bel naar 020-6235058 (ma t/m wo van 10.00-16.00u),
Met vriendelijke groet,

Esther van der Sluis
Communicatie Nederlandse Tuinenstichting