Bij een bedrijf aan de Industriestaat in
Haaksbergen vond op vrijdag 13 april 2007 een bedrijfsongeval
plaats. Een 37-jarige werknemer van de technische dienst was samen
met zijn collega bezig met onderhoudswerkzaamheden aan een
machine.

Deze machine, een zogenaamde
deurenstapelaar, kwam op onverklaarbare wijze in beweging. De
37-jarige man uit Haaksbergen kwam bekneld te zitten. Nadat zijn
collega de noodstop had ingedrukt kon de man met onbekend letsel
worden bevrijd en overgebracht worden naar het ziekenhuis. Daar
moet de man voorlopig ter observatie blijven. Aan de overige
werknemers is door de politie de mogelijkheid van slachtofferhulp
geboden.

Zowel de arbeidsinspectie als de afdeling
milieu van de politie Twente stellen maandag een nader onderzoek in
naar de toedracht.

bron:Politie Twente