Management en medewerkers van Holland Railconsult hebben de meerderheid van de aandelen overgenomen van de grootaandeelhouders ABN Amro en NPM Capital. Sinds de eerste management buy-out, in 2001, was al 24 procent van de aandelen in handen van het personeel. Vanaf 2 januari zijn management en medewerkers van het Utrechtse advies- en ingenieursbureau met 74 procent van de aandelen in eigen handen voortaan 'baas in eigen bedrijf'.

Van Lanschot Bankiers heeft de overige 26 procent van de aandelen verworven. Van Lanschot heeft de management buy-out gestructureerd, gefinancierd en verzorgt tevens de werknemersparticipatieregeling. Wim Jol, voorzitter van de Raad van Bestuur van Holland Railconsult, toont zich uitermate tevreden met de gang van zaken. "Als specialistisch bureau is het voor ons belangrijk een eigen koers te varen en die kunnen we nu in hoge mate zelf bepalen. Een bedrijf als het onze is sterk afhankelijk van de inzet van de medewerkers. Het feit dat ruim vijftig procent van hen in het bedrijf geïnvesteerd heeft, zegt natuurlijk iets over hun betrokkenheid en hun vertrouwen in een succesvolle toekomst van Holland Railconsult."
Holland Railconsult is het enige Nederlandse top-10 ingenieursbureau waarbij het eigendom op deze wijze in meerderheid is overgegaan in de handen van management en medewerkers. Voortgekomen uit de Nederlandse Spoorwegen is Holland Railconsult in 1995 verzelfstandigd. In 2001 werd het bedrijf met een eerste management buy-out geprivatiseerd. Hierbij kwam ruim 75 procent van de aandelen in handen van NPM Capital en ABN Amro Participaties, terwijl de overige aandelen in handen van management en personeel kwamen. Holland Railconsult heeft de laatste jaren stevig ingezet op scopeverbreding. Dit uitte zich in de activiteiten in Nederland, met name in de energiemarkt en op het gebied van safety & security. Daarnaast vormde intensivering van de werkzaamheden in het buitenland een speerpunt. Er werden vestigingen geopend in Polen, Duitsland en Portugal, daarnaast worden ook projecten uitgevoerd in onder meer Frankrijk, Slovenië, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Kortgeleden werd in het Poolse Lublin nog een ingenieursbureau overgenomen. De secondary buy-out sluit uitstekend aan op deze strategie van verbreding.
Als gespecialiseerd bankier in bedrijven waar management en eigendom samenvallen financierde Van Lanschot Bankiers de management buy-out. Directeur Corporate Banking Aad Smits: "Ik ben bijzonder trots dat Van Lanschot deze management buy-out in de volledige breedte heeft kunnen faciliteren. Van Lanschot heeft de financiële structuur van de MBO in samenwerking met Holland Railconsult en Talanton Corporate Finance opgezet, de overname gefinancierd en verzorgt de uitvoering van de werknemersparticipatieregeling. Tevens verzorgt Van Lanschot een deel van het risicodragend vermogen van Holland Railconsult door middel van een financiering vanuit het Mezzaninefonds én door zelf voor 26 procent in het bedrijf te participeren".

F. van Lanschot Bankiers NV is de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. De bank richt zich met name op de volgende doelgroepen: de vermogende particulier en het middelgrote (familie)bedrijf. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.
Holland Railconsult is een specialistisch advies- en ingenieursbureau op gebied van infrastructuur en mobiliteit. Met ruim 1300 medewerkers is het bedrijf een van de grotere bureaus in Nederland. In 2004 werd een omzet behaald van € 134 miljoen, een niveau dat naar verwachting in 2005 tenminste zal worden geëvenaard. Holland Railconsult heeft een hoofdkantoor in Utrecht en vier regionale kantoren plus een aantal vestigingen in het buitenland. In Nederland heeft het bedrijf verder nog een aantal dochters en deelnemingen op gebied van mobiliteit en vervoer.
Bron : Van Lanschot Bankiers