Amsterdam, 6 november 2008

Managers denken zich te kunnen onderscheiden op de arbeidsmarkt met het aanbieden van opleidingen en uitdagend werk. Uit onderzoek blijkt nu echter dat zij hiermee de plank misslaan: starters zijn vooral op zoek naar een goede werksfeer en flexibiliteit.

Dit blijkt uit een onderzoek onder starters en HR- en communicatiemanagers van onderzoeksbureau Q-Research/TDF in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Onderzoekers hebben gekeken naar de aspecten die volgens starters en managers onderscheidend zijn binnen arbeidsmarktcommunicatie. De meningen van beide groepen zijn vervolgens met elkaar vergeleken.

Starters op de arbeidsmarkt geven aan dat werkgevers zich vooral kunnen onderscheiden door te communiceren over de werkomgeving, met name de werksfeer en flexibele werktijden. Een van de starters: à¢â‚¬Å“De werksfeer bepaalt grotendeels hoe graag ik naar mijn werk ga. Liever iets minder verdienen en leuk werk hebben dan meer verdienen met werk wat je niet wilt doen.à¢â‚¬ Over flexibele werktijden zegt een ander: à¢â‚¬Å“Binnen veel bedrijven is die mogelijkheid er niet.à¢â‚¬ Dit wordt bevestigd door de managers. Zij verklaren dat flexibele werktijden in hun bedrijf vaak niet mogelijk of gewenst zijn.

Pas op de tweede plaats kunnen werkgevers zich volgens starters - onderscheiden in mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling (carrià¨re en persoonlijke groei). à¢â‚¬Å“De resultaten liggen in lijn met bestaande inzichten die zijn ontwikkeld tijdens de eerste ´War for Talent´ tijdens de internethype van rond 2000à¢â‚¬, aldus Florent Meier, managing partner bij Q-Research/TDF. à¢â‚¬Å“Ik herken de verschoven focus van salaris naar werkomgeving en vrijheid van de periode dat ik me bij Towers Perrin met dit onderwerp bezig hield. We dachten toen nog dat dit specifiek voor de internet start-ups gold, maar we zien nu dat het een blijvend gegeven is.à¢â‚¬

HR- en communicatiemanagers denken zich voornamelijk te kunnen onderscheiden door te communiceren over mogelijkheden voor ontwikkeling. Zo zegt een adviseur employer branding over persoonlijke groei: à¢â‚¬Å“Voor starters is de loopbaan minstens zo belangrijk als de baan zelf (groep ´young professionals´).à¢â‚¬ Een directeur merkt op over uitdagend werk: à¢â‚¬Å“Veel werkgevers bieden voornamelijk routinewerk. Indien een werkgever staat voor echte uitdaging, zal dat een zeer onderscheidend iets zijn.à¢â‚¬

Florent Meier: à¢â‚¬Å“Mogelijk redeneren de HR- en communicatiemanagers meer vanuit hun eigen perspectief. Zij benadrukken de aspecten die de toegevoegde waarde van hun medewerkers verhogen, waar zij zelf dus iets aan hebben. Starters vinden het echter belangrijker om met plezier naar hun werk te gaan.à¢â‚¬

Managers zien het minste onderscheid in het communiceren van (de hoogte van) het salaris en van voorzieningen zoals pensioenen. Daarover zijn de starters het met de managers eens. à¢â‚¬Å“Opvallend hierbij is dat ook de leaseauto als minst onderscheidend wordt gezien in arbeidsmarktcommunicatieà¢â‚¬, aldus Meier. à¢â‚¬Å“Stunts zoals het voeren van sollicitatiegesprekken bij de autodealer lijken dus weinig zinvol.à¢â‚¬

Voor de redactie:

Voor nadere toelichting en achtergrond kunt u contact opnemen met Florent Meier, managing partner Q-Research/TDF op 06 - 2180 2828 of via [email protected].

Q-Research/TDF ondersteunt organisaties met het creëren van inzicht en betrokkenheid en het realiseren van besluitvorming en verandering. Q-Research/TDF is onafhankelijk en gevestigd te Amsterdam.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular