Mezzo en haar lidorganisaties roepen alle
gemeenten op om gebruik te maken van de deskundigheid op het gebied
van intensieve vrijwilligerszorg. De organisaties voor intensieve
vrijwilligerszorg werken momenteel veelal regionaal. Omdat de
gemeenten met de komst van de Wmo verantwoordelijk worden voor de
ondersteuning van Vrijwilligerszorg, ligt het gevaar op de loer dat
niet elke gemeente deze regionale organisaties in zal schakelen.
Het gevolg is dat de continuïteit van deze organisaties in het
geding is met verschraling van de kwaliteit van vrijwilligerszorg
als gevolg. Het manifest voor de Intensieve Vrijwilligerszorg
vertelt de gemeenten over het belang van de intensieve
vrijwilligerszorg en waarom er structurele financiering nodig
is.

Bij Mezzo zijn drie typen organisaties
voor intensieve vrijwilligerszorg aangesloten:

-Vrijwillige Thuishulporganisaties

-Vriendendiensten

-organisaties voor Buddyzorg.

Deze organisaties zetten vrijwilligers in
bij mensen in kwetsbare situaties, waarbij meedoen aan de
samenleving centraal staat. Het gaat daarbij over 1-op-1-contact.
De organisaties zorgen voor een zorgvuldige koppeling tussen de
hulpvrager en de vrijwilliger. Vriendschappelijk contact staat
centraal. We spreken van vrijwilligers, buddys en maatjes. De
vrijwilligers worden met zorg geworven, geselecteerd, getraind en
begeleid. De organisaties werken met betaalde coördinatoren,
zodat kwaliteit en continuïteit gewaarborgd zijn.

De zorgvuldig opgebouwde regionale
ondersteuningsstructuur staat op de tocht. Dit terwijl de
vrijwilligerszorg één van de pijlers binnen de Wmo is
en terwijl op alle gebieden het belang van maatschappelijke
participatie wordt ingezien.

Kernpunten uit het Manifest voor de
Intensieve Vrijwilligerszorg:

Intensieve vrijwilligerszorg:

- moet een eigen plaats in de zorg
hebben

- vereist professionele
coördinatie

- vereist structurele financiering

- betekent (inter)lokale samenwerking en
afstemming

- vereist goede PR

bron:Mezzo