COC Nederland organiseert zondag 1 april
een manifestatie tegen weigerambtenaren. Zondag is het precies zes
jaar geleden dat het huwelijk werd opengesteld voor paren van
gelijk geslacht. Volgens het COC mag zes jaar na dato van
trouwambtenaren worden verwacht dat zij de wet uitvoeren. Tijdens
de 'Ja, ik wil'-actie bij het Amsterdamse homomonument worden de
definitieve resultaten van de inventarisatie van weigerambtenaren
gepresenteerd en overhandigd aan de PvdA-fractie. Ook tekenen
verschillende leden van de Tweede Kamer een convenant met COC
Nederland waarin ze zich uitspreken zich in te zetten tegen
weigerambtenaren.

Datum: zondag 1 april 2007

Plaats: Homomonument, Westermarkt in
Amsterdam

Tijd: 13.30 tot 14.30 uur

COC Nederland stuurde een uitgebreide
vragenlijst naar alle 443 Nederlandse gemeenten. Met de
inventarisatie wil de homobelangenorganisatie inzicht krijgen in de
gemeenten waar nog weigerambtenaren werkzaam zijn en welke
gemeenten bereid zijn nieuwe weigerambtenaren in dienst te nemen.
Uit de tussentijdse inventarisatie bleek dat in een op de zes
gemeenten een of meerdere weigerambtenaren werkzaam zijn.

Volgens COC Nederland is deze situatie
onhoudbaar in een land waar discriminatie verboden is. Met het
verwijt uit christelijke hoek dat het COC zich intolerant opstelt
is COC-voorzitter Frank van Dalen het niet eens. 'Iemand mag best
tegen de openstelling van het huwelijk zijn, maar het kan niet zo
zijn dat een ambtenaar op basis van zijn persoonlijke voorkeur
besluit delen van de wet wel of niet uit te voeren. Straks krijgen
we dit soort taferelen ook als een lesbisch stel hun kind wil
inschrijven en de ambtenaar een collega moet roepen omdat het
geloof dit niet toestaat.'

bron:COC Nederland