De Raad van Kerken in Nederland
ondersteunt de Manifestatie 'Kies voor een humaan asielbeleid, te
beginnen met een generaal pardon'. De manifestatie wordt gehouden
op zaterdag 4 november van 14.00 tot 16.00 uur op het Plein in Den
Haag. Namens de Raad van Kerken zal mgr. Ad van Luyn,
rooms-katholiek bisschop van Rotterdam, het woord voeren.

De Manifestatie 'Kies voor een humaan
asielbeleid ...' wordt georganiseerd door een groot aantal
maatschappelijke organisaties, waaronder Amnesty International en
Vluchtelingenwerk Nederland. Artiesten, bekende Nederlanders,
politici en vluchtelingen doen vlak voor de verkiezingen nog een
keer een oproep voor een generaal pardon.

De Raad van Kerken dringt al jaren aan op
een humaan asielbeleid. Onderdeel daarvan is een generaal pardon
voor asielzoekers die voor 1 april 2001 een asielverzoek hebben
ingediend. Volgens de Raad is het niet verantwoord mensen die al zo
lang in ons land zijn, alsnog terug te sturen naar hun land van
herkomst.

Katja Schuurman presenteert de middag.
Asielzoekers die al jarenlang wachten op een verblijfsvergunning
doen hun verhaal. Naast bisschop Van Luyn voeren het woord: Huub
Oosterhuis, Hedy D'Ancona en Harry de Winter. De politici Wim van
de Camp (CDA), Hans Spekman en Samira Abbos (PvdA), Jan de Wit
(SP), Naïma Azough (GL) en Fatma Koser Kaya (D66) spreken zich
uit over de leus 'Kies voor een humaan asielbeleid, te beginnen
met een generaal pardon'. Daarnaast zijn er verscheidene muzikale
optredens.

bron:RVK