(Persbericht)
Persbericht

Manifestatie Vrouwen van een Eiland vlak voor de start van de landelijke Week van Het Nieuwe Werken van 8 tot en met 14 november 2010
Op 6 november a.s. wordt in hotel De Pelikaan in De Koog op Texel een manifestatie te houden, met als titel 'Vrouwen van een Eiland'. Dit evenement is voor vrouwen van het eiland, maar ook uit de rest van Nederland. Het is overigens ook nadrukkelijk toegankelijk voor mannen, met het idee dat die juist meer moeten kennismaken met de misschien te onzichtbare kwaliteiten van vrouwen. De doelstelling is om de aanwezige deskundigheid op allerlei terrein meer voor het voetlicht te brengen, ideeën uit te wisselen, contacten te leggen en te komen tot een vrouwennetwerk voor maatschappelijke participatie, waarbij kennisoverdracht en betrokkenheid bij de samenleving centraal staan. Voor de jeugd is een belangrijke rol weggelegd. Vandaar dat in samenwerking met de Middelbare scholen lessen over het onderwerp emancipatie zijn geregeld en een actieve deelname op de dag zelf. Voor het hele programma zie www.graaggedaan.nu
volg ons op twitter onder ´eilandvrouwen‘˜
Je gaat niet meer naar je werk, maar je doet je werk. Werken waar en wanneer je maar wilt. Dat is de kern van Het Nieuwe Werken. Op 13 september startte de campagne 'Het Nieuwe Werken doe je zelf', een coalitie van bedrijven, overheid en Stichting Natuur en Milieu zijn de deelnemende partijen. De organisaties roepen werknemers en werkgevers op om te experimenteren met deze nieuwe manier van werken. Het hoogtepunt van de campagne is de Week van Het Nieuwe Werken. http://www.hetnieuwewerkendoejezelf.nl/#/agenda
Roos Wouters (www.rooswouters.nl) o.a. voorzitter Stichting Het Nieuwe Werken Werkt! is de forumleider van het politiek debat tijdens 'Vrouwen van een Eiland', aanvang 11.30 uur. Met prikkelende stellingen als
- Om onze zorgstaat en de pensioenen enigszins op peil te houden in de toekomst is arbeidsparticipatie van vrouwen noodzakelijk. Wat is hier voor nodig?
- Europees gezien werken Nederlandse vrouwen het meest in deeltijd. We zouden een voorbeeld moeten nemen aan de ons omringende landen en meer uren gaan werken.
- De overheid moet zich zowel op lokaal, provinciaal als landelijk niveau meer inzetten om zowel maatschappelijke als economische participatie van vrouwen te bevorderen.
- Hoog opgeleide vrouwen zijn verplicht om passende arbeid te zoeken en te accepteren om hun "studieschuld" bekostigd door de belastingbetaler op deze wijze in te lossen.

- Deelnemers en hun achtergrond:

Esther Bergman: persoonlijk medewerker 2e Kamerlid, nevenfunctie: lid verenigingsraad CDA.
Henny Festen: Twee periodes in de gemeenteraad van Texel voor Groen Links, waarvan 1 als fractievoorzitter en voorzitter van commissie grondgebied en lid van de commissie welzijn. Henny werkt in het Gemini ziekenhuis en haar specialiteit is pijnbestrijding.
Tjitske Biersteker Giljou is raadslid voor de Christen Unie in Den Helder. Nevenfuncties: duo commissielid PS voor CU en SGP, vrijwilliger bij Gastvrij en vrijwilliger bij de voedselbank.
Gunda Brunotte: voormalig gemeenteraadslid CDA en zelfstandig ondernemer, bestuurslid VVV en lid raad van commissarissen Amelander Energie Coà¶peratie op Ameland.
Het is ook mogelijk om op de beurs mee te debatteren tijdens het politieke debat en Roos Wouters en de deelnemers hierover te interviewen.
Flexibele werktijden, zodat zorg en werktaken in overleg kunnen wordenverdeeld. Voor de werkgever: vertrouwen in de medewerker en taakafspraken. Voor de werknemer: planning, discipline en meer invloed op de agenda.
Het nieuwe werken biedt mogelijkheden voor mannen en vrouwen en geeft kansen voor wonen en werken op Texel. Petra Schut, Tessa van Daalen en Annette van Ruitenburg, de initiatiefnemers van 'Vrouwen van een Eiland' hebben allen werkzaamheden die uit te voeren zijn op Texel met opdrachtgevers door heel Nederland. Dat meer mensen zo (willen) werken werd wel duidelijk toen ze startten met het organiseren van het evenement. Diverse bedrijven reageerde positief op de aanzet die zij willen geven tot meer vrouwenparticipatie in bedrijven en besturen. Daarvoor zijn flexibele werktijden en een goede afstemming van zorg en werktaken binnen gezinnen van groot belang.
Hiervoor is in september de stichting Vrouwen van een Eiland opgericht. Naast de beurs, een jaarlijks terugkerend evenement, zullen er diverse initiatieven ontwikkeld worden om de doelstellingen van de stichting vorm te geven. Media aandacht over de beurs is ook na het evenement zeer belangrijk. Wij willen de komende jaren het draagvlak verder vergroten voor het creëren van een goede balans tussen werk en thuisfront. We zijn dan ook zeer blij dat Marianne van der Pool en Aukje Delahaye met hun bedrijf Talent in Balans, www.talentinbalans.com ons hebben geadviseerd bij de inhoud van programma.
Op dit moment hebben zich meer dan 175 mensen opgegeven voor het groene buffet en kunnen we 50 gasten ontvangen voor het gehele arrangement.
Voor vragen over een interview met de initiatiefnemers of deelnemers kunt u contact opnemen met:
Annette van Ruitenburg.
0625081083