Mannen en hoger opgeleiden zijn
aanmerkelijk optimistischer over de economische toekomst dan
gemiddeld. In het westen van Nederland is het optimisme naar
verhouding groot. Dat blijkt uit een diepgaand onderzoek van het
CBS.

Niet eerder zo positief

Het vertrouwen van de consument in de
economie is in 2006 sterk toegenomen. In de laatste drie kwartalen
van 2006 was het percentage optimisten ruim 20 hoger dan het
percentage pessimisten. De Nederlandse consumenten waren de laatste
twintig jaar niet eerder zo positief. Dit optimisme is het
resultaat van een periode van stijgend vertrouwen die begon na een
dieptepunt van min 42 in 2003.

Mannen en jongeren positiever

Mannen hebben aanzienlijk meer vertrouwen
in de economie dan vrouwen. Het saldo van optimisten en pessimisten
lag bij mannen gemiddeld 20 punten hoger. Ook leeftijd speelt een
rol. Jongeren zijn positiever gestemd dan ouderen.

Vooral hoogopgeleiden optimistischer
geworden

De economische verwachting voor de komende
twaalf maanden hangt sterk samen met het opleidingsniveau. In 2006
lag het vertrouwen onder hoogopgeleiden zo’n 30 punten hoger
dan onder laagopgeleiden. Op het dieptepunt begin 2003 was het
vertrouwen voor alle opleidingsniveaus echter even laag.

Vertrouwen groter onder werkenden

Mensen met werk hebben meer vertrouwen in
de economische toekomst dan mensen zonder werk of met een klein
baantje. Daarnaast zijn paren (met of zonder kinderen) positiever
gestemd dan alleenstaanden en eenoudergezinnen.

Inwoners West-Nederland meest positief

In alle landsdelen overstemden de
optimisten de pessimisten in het vierde kwartaal van 2006. Er zijn
echter wel verschillen. In het westen van Nederland was het
optimisme over de economische ontwikkeling met een saldo van plus
25 het grootst. De andere landsdelen blijven daarbij achter. Door
de jaren heen is Utrecht de meest optimistische provincie.

bron:CBS