Volgens Microsoft zijn de onderhandelingen over het mantelcontract met
de overheid afgebroken op grond van verdeeldheid tussen de
departementen.

Behalve verdeeldheid tussen de departementen onderling is er ook van
buitenaf veel kritiek geweest op de onderhandelingen met marktleider
Microsoft. [email protected] heeft met een drieëntwintigtal andere
instanties een brief geschreven naar de oveheid. Ook de tweede kamer
had kritiek.
De linkse oppositie en D66 meenden dat de onderhandelingen met
Microsoft haaks stonden op een motie van het GroenLinks-kamerlid Kees
Vendrik die in 2002 werd aangenomen. Daarin werd vastgelegd dat de
overheid vanaf 2006 gebruik moet maken van software met open
standaarden. Ook sprak Vendrik een voorkeur uit voor
open-sourcesoftware.

Bron: Kenniscentrum Elektronische Overheid