Op 28 april zal prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink de tweede Nationale Mantelzorglezing uitspreken. De Mantelzorglezing heeft als titel Mantelzorg op waarde geschat en gaat over de economische kosten en baten van de mantelzorg. Henriëtte Maassen van de Brink is hoogleraar Empirische Arbeidseconomie aan de Universiteit van Amsterdam en is bij een groter publiek bekend geworden door haar deelname aan het programma Zomergasten van de VPRO.

Mantelzorg behoort tot het privà©-domein en is onbetaald, maar het heeft duidelijk economische opbrengsten. De geschatte waarde ligt tussen 4 en 8 miljard euro. De financiële draagkracht van mantelzorgers wordt nogal eens uit het oog verloren. Terwijl mantelzorgers de maatschappij geld besparen, moeten ze er zelf geld bijleggen, want het zorgen voor een ander kost niet alleen tijd. De extra kosten en gederfde inkomsten bedroegen in 2002 1,3 miljard euro. Als de kosten en baten van mantelzorg in geld uitgedrukt kunnen worden, kunnen beleidsbeslissingen beter onderbouwd worden. Dat geldt vooral voor beslissingen op het snijvlak van mantelzorg en professionele zorg (bijvoorbeeld bezuinigingen in de thuiszorg, verhoging eigen bijdragen, veranderingen in indicatiestelling). 
 
Henriëtte Maassen van de Brink stelt het overheidsbeleid op dit terrein aan de orde. Zij bespreekt onder meer de betekenis van vergoeding en betaling van mantelzorg; de nieuwe levensloopregeling, de discrepantie tussen het overheidsbeleid dat aan de ene kant zoveel mogelijk mensen aan het werk ziet en aan de andere kant een steeds groter beroep doet op de mantelzorg.  
 
De Nationale Mantelzorglezing is een tweejaarlijks initiatief van de LOT, Vereniging van Mantelzorgers en het Expertisecentrum Informele Zorg (EIZ). Telkens komt een actueel thema aan de orde op het snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk. De eerste Mantelzorglezing werd in 2003 uitgesproken door prof. dr. Paul Schnabel. 
 
Aansluitend aan de lezing wordt de tweede Nationale Mantelzorgprijs uitgereikt. Deze prijs (o.a. een geldbedrag van 10.000,- euro) is bedoeld voor een organisatie, instelling of individu die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de versterking van de maatschappelijke positie en/of ondersteuning van mantelzorgers. 
 
De Nationale Mantelzorglezing vindt plaats op donderdagmiddag 28 april van 14.00 tot 16.30 in de Janskerk in Utrecht.  

bron:LOT