De Koninklijke Marechaussee heeft bij een
grootscheepse taxicontrole op Schiphol veel misstanden
geconstateerd. Van de 140 gecontroleerde taxi’s is 29 keer
proces-verbaal opgemaakt wegens overtreding van de Wet economische
delicten, zoals rijden zonder chauffeurspas of het ontbreken van
een taximeter. Eén chauffeur werd gesommeerd zijn
werkzaamheden direct te beëindigen omdat hij te lang achter
het stuur had gezeten.

De marechaussee hield vorige maand
eenzelfde controle. Ook toen kwam een groot aantal misstanden aan
het licht. Inspecteurs van Verkeer en Waterstaat ondersteunden de
controle.

bron:MinDef