Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin
heeft vandaag het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten
(ECID) op Schiphol officieel geopend. Het centrum behoort tot het
district van de Koninklijke Marechaussee op de luchthaven.

Het ECID is al enige tijd operationeel.
Het biedt landelijke ondersteuning en coördinatie op het
gebied van identiteitsfraude en documentenonderzoek. Ook
exploiteert en verzamelt ze kennis en ervaring op genoemde
gebieden. Andere Nederlandse opsporingsinstanties, zoals het IND en
de politie, kunnen er eveneens terecht.

bron:MinDef