De Koninklijke Marechaussee op Schiphol geeft sinds enkele maanden de
gegevens van drugskoeriers door aan opsporingsdiensten van sociale
diensten in Amsterdam. Het gaat om in Nederland woonachtige
drugskoeriers, die op de luchthaven Schiphol zijn aangehouden voor
drugssmokkel, die een uitkering genieten en waarbij in het
strafrechtelijk onderzoek de verdenking rijst dat men uitkeringsfraude
pleegt.

De afgelopen maanden gaf de marechaussee gegevens van ruim vierhonderd
drugskoeriers door aan de afdeling Handhaving Sociale Dienst Amsterdam.
In een groot aantal gevallen is inmiddels daadwerkelijk
uitkeringsfraude geconstateerd. De fraude bestond enerzijds uit het
feit dat men geen toestemming vroeg om naar het buitenland te reizen en
anderzijds dat men verworven inkomsten uit drugssmokkel niet had
opgegeven. De sociale dienst in Amsterdam heeft richting deze personen
passende maatregelen getroffen die eventueel ook strafrechtelijke
gevolgen kunnen hebben. In deze laatste gevallen worden uitkeringen
teruggevorderd, wat tot jaren terug kan gaan.

Inmiddels bereidt de marechaussee ook een dergelijke regeling voor met
andere opsporingsdiensten, waaronder Rotterdam. Ruim eenderde van de
aangehouden, in Nederland wonende, drugskoeriers komt uit die regio.
Voor de regio Amsterdam is dit percentage 28,2%.

De Koninklijke Marechaussee op Schiphol kiest voor deze onconventionele
werkwijze om potentiële drugskoeriers af te schrikken en huidige
drugskoeriers hard aan te pakken. Deze maatregel past, naast de 100%
controles op risicovluchten, volledig in de strijd tegen drugssmokkel
naar Nederland.

Bron: Ministerie van Defensie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular