De marechaussee heeft vandaag het toezicht
en de controle op en rondom Schiphol geïntensiveerd, naar
aanleiding van een dreigbrief. De Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding (NCTb) beschikt over deze brief.

Het Openbaar Ministerie leidt het
onderzoek naar de herkomst van de brief. De marechaussee draagt
zorg voor extra beveiliging op en rondom de luchthaven en heeft
inmiddels enkele controleposten ingericht.

bron:MinDef