Commandeur Frank Sijtsma heeft zaterdag (27 november) namens de
Koninklijke Marine twee trucks overhandigd aan het Vrijwilligerskorps
Curaà§ao (VKC). Dit gebeurde tijdens een feestelijke ceremonie op
Marinekazerne Suffisant op Curaà§ao.

Naast de twee trucks overhandigde Sijtsma ook een drinkwaterwagen en
een kombuiswagen aan het VKC. Beide voertuigen kunnen aan de trucks
worden gekoppeld. De wagens bieden een goede transportfaciliteit voor
personen en goederen, terwijl de drinkwater- en kombuiswagen goed van
pas komen bij de meerdaagse oefeningen van het VKC.

Diverse hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de ministers Ribeiro en Leeflang, woonden de overdracht bij.

Bron: Ministerie van Defensie