In het Caraibisch Gebied vond vorige week
één van de belangrijkste oefeningen van het jaar
plaats. Tijdens Hurricane Exercise trainden marine en lokale
autoriteiten de hulpverlening rondom een orkaanpassage op Sint
Maarten.

De mariniers van 32ste infanteriecompagnie
werden in diverse reële scenario’s ingezet. Niet alleen
beveiligden zij in de nacht van de orkaan diverse shelters op het
eiland, ook maakten zij de volgende ochtend de balans op van de
schade en benodigde hulpverlening. Verder hielpen de mariniers met
het puinruimen, verleenden ze medische assistentie en hielpen ze
bij het bewaren van de openbare orde en veiligheid.

Een belangrijk aspect tijdens Hurrican
Execise is het toepassen van riot control- technieken, indien een
situatie, door bijvoorbeeld een groep opstandige burgers uit de
hand dreigt te lopen. Mariniers moeten dan deëscalerend
optreden en de kalmte proberen te herstellen. Ze moeten rust en
vertrouwen uitstralen en een oplossing vinden voor de redenen van
onvrede. Herstelt de rust daarmee niet, dan leren de mariniers de
‘leiders’ binnen de groep te identificeren en
isoleren.

Hulpverlening bij een orkaanpassage is
één van de hoofdtaken van de Koninklijke Marine in
het Caraibisch Gebied.

bron:MinDef