De ministerraad heeft besloten een verdere bijdrage te leveren aan de stabilisering van Afghanistan en de strijd tegen het internationale terrorisme. Hiertoe wordt de inzetperiode van het door Nederland geleide Provincial Reconstruction Team (PRT) in de provincie Baghlan met een jaar verlengd tot 1 oktober 2006.

Voorts zal het mariniersbataljon dat deel uitmaakt van de Strategic Reserve Force (SRF) van de NAVO ingezet worden ter ondersteuning van de Afghaanse verkiezingen die op 18 september 2005 zullen plaatsvinden. Tenslotte zal ons land bijdragen aan het maritieme gedeelte van de operatie Enduring Freedom (OEF) met een luchtverdedigings- en commandofregat, een bevoorradingsschip en een onderzeeboot.

Nederland wil als lid van de internationale gemeenschap een bijdrage blijven leveren aan de stabilisering van Afghanistan en de strijd tegen het internationale terrorisme, en heeft dat sinds eind 2001 gedaan met zowel militaire als financiële middelen. Op dit moment heeft Nederland in het kader van de Navo-geleide International Security Assistance Force (ISAF) een PRT in de provincie Baghlan en een detachement van vier F-16 gevechtsvliegtuigen in Kabul gestationeerd. Ook is een aantal militairen ingezet op het hoofdkwartier van ISAF. Tevens is een Nederlandse taakgroep speciale eenheden, ondersteund door helikopters in het kader van OEF actief.

Het Nederlandse PRT in Baghlan is operationeel sinds oktober 2004. Tot inzet van dit PRT is besloten omdat op deze wijze het proces van stabilisering en wederopbouw van Afghanistan wordt gesteund en zodoende ook de strijd tegen het terrorisme. Gezien de positieve ervaringen met het huidige PRT in Pol-e Khomri heeft de regering besloten om de duur van het PRT vooralsnog met een jaar te verlengen tot 1 oktober 2006.

In de periode 2001 tot en met 2004 heeft Nederland in totaal 217 miljoen euro bijgedragen aan de wederopbouw van en humanitaire hulp in Afghanistan. Nederland is daarmee een van de grotere donoren. Naast ondersteuning van de overheid bij wederopbouw heeft het PRT geld ter beschikking om lokale wederopbouwprojecten te faciliteren.

De NAVO zal in het ISAF-gebied de Afghaanse overheid assisteren bij het beveiligen van de parlements- en provincieraadsverkiezingen door het inbrengen van extra middelen en eenheden. Nederland zal het verkiezingsproces in de noordelijke provincies van Afghanistan ondersteunen met een mariniersbataljon, dat sinds 1 april jl. deel uitmaakt van SRF van de NAVO. Het bataljon zal bij inzet van begin augustus tot eind oktober worden gestationeerd op het vliegveld van Mazar-e Sharif.

Het maritieme deel van OEF is een wezenlijk onderdeel van de internationale strijd tegen het terrorisme. Nederland zal in de regio rond het Arabisch Schiereiland daar opnieuw een bijdrage aan leveren. Hiertoe wordt het luchtverdedigings- en commandofregat Hr.Ms. Zeven Provinciën ingezet. De op dit fregat geplaatste commandostaf zal daarbij in de periode december 2005 tot april 2006 het commando voeren over een van de maritieme taakgroepen. Daarnaast zal Nederland het bevoorradingsschip Hr.Ms. Amsterdam en onderzeeboot Hr.Ms. Bruinvis ter beschikking stellen.

bron:RVD

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular